دانلود رمان در امتداد نقطه چین pdf از نگار قاسمی مستقیم

دانلود رمان در امتداد نقطه چین pdf از نگار قاسمی مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نگار قاسمی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان در امتداد نقطه چین

رمان درمورد دختری به اسم آریساست که داره با سرنوشتش میجنگه

این دختر عاشق میشه و تو تمام لحظه های زندگیش فقط

چوب عشقشو میخوره عشق یا وابستگی ؟

امیر عاشق دختری به نام روناکه که اعتراف آریسا به امیر باعث میشه

روناک امیرو ترک کنه اما آیا اونا دوباره کنار هم برمیگردن ؟

امیر و آریسا کنار هم ولی دوتا غریبه

روناک و حسام کنارهم به اجبار به خاطر بچه ای که توی شکم روناکه

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عطر تلخ بیتا میرانی

قسمت اول رمان در امتداد نقطه چین

نگاهی تو آینه به خودم انداختم و یه لبخند تلخ زدم کاری بود که

خودم باعث و بانیش بودم ؛ حاال افسوس خوردن هیچ

فایده ای نداره چه خوشگل شدم ! خانمی که آرایشگر بود

اومد جلوم ایستاد و تاج رو رو سرم جابه جا کرد و رفت به

رفتنش نگاه کردم و تو فکر فرو رفتم ؛ یعنی آخرش قراره چی بشه ؟

بازم به خودم تو آینه خیره شدم با حسرت به موهام

نگاه کردم ؛ موهای خرماییم حاال رنگ عسلی گرفته بود اصال

دلم نمیخواست رنگ موهام تغییری کنه اما االن اینجا من

حق انتخابی ندارم !

موهام به صورت ساده پستم و رو شونه هام ریخته شده بود

تاج گل زیبایی آرایشگر تازه رو سرم گذاشته بود پوست

برنزم یکم سفید تر شده بود ابروهام پهن برداشته شده بود و

با مداد عسلی خوش حالت ترهم شده بود که به صورتم

میومد چشم های کشیده ی قهوه ایم حاال آرایش قشنگی داشت

خط چشم کلفت مشکی پشت چشمم و مداد مشکی

داخل چشمم کشیده شده بود که زیبایی خاصی داشت سایه ی

بادمجونی رنگ کمرنگی …

 

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …