گهر رمان
دانلود رمان جدید رایگان pdf
دانلود رمان یک طبقه تا عشق pdf از سحر سهرابی مستقیم

دانلود رمان یک طبقه تا عشق pdf از سحر سهرابی مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سحر سهرابی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان یک طبقه تا عشق

آنقدر به پای هم بمانید.

که‌وقتی از خودتان پرسیدید :

برایش چه کاری انجام دادم ..

دلتان فریاد بزند.

میتوانستم بروم اما تالحظه ی اخر.

تاوقتی که جان داشتم برایش تپیدم ….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نت های هوس مسیحه زادخو

قسمت اول رمان یک طبقه تا عشق

روی تخت نشستم که در اتاقم باز شد

مامان با دیدنم سر ی از روی تأسف سر ی

تکان داد و در حال ی که به سمت پردهها می رفت گفت:

مامان تو که هنو حاضر نشدی دختر

حوصله ندارم استادت دوباره زنگ بزنه خونه ها.

از دنده چپ بلند شده بودم اصال حوصله

جر و بحث نداشتم شونه ای باال انداختم و همانطور که از اتاق خارج میشدم غر زدم

بره بم یره با این تای م کالسش مردک

زبون نفهم صد دفعه بهش گفتم نزار این ساعت صبح.

با تموم شدن حرفم به سرویس رسیدم

صبر نکردم تا نصی حت های مامان رو

گوش بدم سریع وارد سرویس شدم

و مشغول شستن دست و صورتم شدم.

بعد از تمام شدن کارم ازسرویس خارج شدم که با بابا رو برو شدم به ساعتش ضربهای زد و گفت:

باباـ باز هم دیر کردی منم که نمی تونم برسونمت.

جیغی زدم و شکایت کردم.

نه بابا من به خ یال اینکه شما منو می رسونی د دیر بیدار شدم.بابا دیگه خ یلی دی ر بیدار شدی.

با لحنی التماس گونه گفتم:

وای بابا توروخدا صبر کن پنج دقی قه ای حاضر میشم قول میدم.

بابا سر ی تکون داد و من با دو از پلهها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.

سریع مانتوی سورمه ای رنگم رو به همراه شلوار جین روشنم پوش یدم و مقنعه…

https://edugohar.ir/?p=1774
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گهر رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.