دانلود رمان یکبار دیگر با احساس pdf از فریده رهنما با لینک مستقیم

دانلود رمان یکبار دیگر با احساس pdf از فریده رهنما با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فریده رهنما میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان یکبار دیگر احساس 

امیدی به سوی نگاهش راندم تا شاید با به هم زدن مژه ها به من بفهماند

که احساس او هم چیزی شبیه احساس من است و همراه با بوی عطر شکوفه سیب وگل یاس …

خاطره ها را در ذهن خود دنبال می کند

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رودخانه ای بی بازگشت فریده رهنما

قسمت اول رمان یکبار دیگر با احساس

به طرف پنجره رفتم و آن را گشودم تا شا دی نس بو می ي عشق و

خاطره ها را به مشام او برساند آنگاه آرام، آرام صندل ی

چرخدارش را به آن سو چرخاندم و نگاهم را با نا ام دی ي به سو ي

نگاهش راندم تا شا دی با به هم زدن مژه ها به من

بفهماند که احساس او هم چ زی ي شب هی احساس من است و

همراه با بو ي عطر شکوفه سیب و گل یاس و حرکت ملا می

شاخ و برگ درختان ، حرکت خاطره ها رادر ذهن خود دنبال م کن ی د

دستم رابه طرفش دراز کردم تا چون گذشته ها آن را بگیرد

انگشتانم را لمس کند و با نوازش آن احساسش را با

احساسم در آمیزد و به قلب سردم گرم ی بخشد اما دستانش

برا ي جدا شدن از دسته صندل ی حرکت ی از خود نشان

ندادند

در نگاه من نا ام دی ي بود و در نگاه و یب ي تفاوت ی آنچه را که

من میدیدم او نم دید ی و آنچه را که من احساس م ی

کردم او نم ی کرد

نوا ي بلبل به رو ي شاخسار حز نی بود و حکایت از سوز جدایی داشت

هم ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …