دانلود رمان گلبرگ pdf از شایسته نظری با لینک مستقیم

دانلود رمان گلبرگ pdf از شایسته نظری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان شایسته نظری میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان گلبرگ

قصه ی ما دختری دلسوز وفداکارباوجود سن کمش به خاطرخانوادش مجبور به کاربیرون

از خونه در شیفت شب میشه که دراین راه خطرات ومشکلات …تلخی وگاهی مسائل شیرینی

براش به وجود میاد این دختر فداکاربه خاطرخانوادش بهترین موقعیت زندگیشو پس میزنه ازعشقش

چشم پوشی میکنه وتنهایی بارخانواده شو به دوش می کشه تابتونه کارکنه و

خانوادش سختی ونداری نکشن

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عقد غیابی شایسته نظری

قسمت اول رمان گلبرگ

امروز بعدازماهها زحمت باهزارامیدرفتم سرجلسه ی کنکور خداکنه قبول

شم باوضع مالیی که ماداریم نمی تونم برم دانشگاه آزاد پس همه یامیدم

کنکورسراسری چون فنی حرفه ای خونده بودم یک سال زودترازهمسن

وساالم کنکوردادم خداکنه قبول بشم باهمین فکروخیال به خونه ر سیدم

یه جورایی ته دلم قرص بود اعتقادداشتم وقتی بابا ومامان برام دعامی

کنن توکارهام موفق میشم عصرمشغول خنک کردن حیاط کوچیک ولی

باصفاخونمون شدم یه حیاط کوچیک ونقلی یه باغچه ی کوچیک که

پربودازگلهای رززردوقرمزکه خودم کاشته بودم حیاط وشستمو گلهاروآب

دادم خونمون کوچیک ولی پرازمحبت بود هال وپزیرایی ۵۱متریدواتاق

۵۱ متری بایه آشپزخونه ی کوچیک که باهزارزحمت بدبختی بابا

باوام خریدش سه سالی میشه که صاحب خونه شدیم بابابنای

ساختمانه برای همینم تابستان هاکاردارولی زمستان بیشتروقتهابیکاره ولی

باهرزحمتی قسط وام خونه روجورمیکنه کلیدتودرچرخید قامت بلندبابا

ازدرنمایان شد بابای مهربان ودوست داشتنیم

سالم بابایی نخسته

به سالم گل بابا توام خسته نباشی امتحانتوچکارکردی ؟

باتمام خستگیهاش همیشه لبخندبه لب داشت

شلنگ آبوتوی باغچه گذاشتم آب وبستم رفتم بغلش کردم گونش

وبوسیدم

خیلی خوب امتحان دادم اگه خدابخوادقبول می شم

باباسرموبوسید

انشاال باباجان

همراه بابا واردخونه شدیم مامان مثل همیشه تابابا واردخونه

میشد باتمام عشقش برای بابا چایی آماده می کرد سینی چایی به دست

آمدتوحال

بفرمائید آقا چایی آمادست

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …