دانلود رمان کافیست انار دلت ترک بردارد pdf از مهدیه توحیدی لینک مستقیم

دانلود رمان کافیست انار دلت ترک بردارد pdf از مهدیه توحیدی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مهدیه توحیدی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان کافیست انار دلت ترک بردارد

من میگم درد شما میگید سنگ//

من میگم عاطفه شما میگید بی عاطفه//

من میگم تلخ شما میگید زهر//

من قصه ی دختریو مینویسم ک شاید نمونشو

خیلی جاهای دیگ ی دنیا دیده باشیم //

من قصه دختریو مینویسم ک شاید درداشو مام کشیده باشیم//

ن ی قصه دور از واقعیتامون//

قصه دختری ک سنگه اما سنگ نیست //

خوبه ک ببینیم درد کشیدن ادما چ رنگه!!!

بخونید شاید یکم دیدمون ب ادمای دورو برمون عوض شید

رمان پیشنهادی:دانلود رمان به من فرصت بده مسیحه زادخو

قسمت اول رمان کافیست انار دلت ترک بردارد

باپیر گوشی رو قطع کرد و من خوشحال به طرفش رفتم و خودم و توی بغلش انداختم و

اون محکم بغلم کرد تا من زنده ام اجازه نمیدم هیچی احد الناسی به نوه ام زور بگه

از اون روز سه ماه گذشت ولی از خانواده عمو هیچ خبری نبود ولی باپیر به همه

روستا سپرده بود که مراقب من باشن و از منم خواسته بود از ده خارج نشم منم گهگاهی

توی روستا اسب سواری می کردم آرینم به قولش عمل کرد و بهم تیر اندازی یاد داد حالا

دیگه می تونستم از روی اسب هدف و بزنم من نوه خاوین بودم همه کاره ده برای همین

بیشتر سعی می کردم تا تک باشم می دونستم دیگه کسی به گرد پام نمی رسه قرار شد

بخاطر عید نوروز توی روستا مسابقه ای قرار اونقدر خوشحال بودم که نمی د

ونستم باید ، بدند و همه می تونستن شرکت کنن چه زن و چه مرد چیکار کنم دور روز

مونده به عید آرین هراسون اومد خونمون :بناز بناز :بله آرین آرین :از خونه بیرون..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …