دانلود رمان چه خوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقیم

دانلود رمان چه خوب چه بد pdf از هستی آریان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان هستی آریان میباشد

موضوع رمان عاشقانه/درام/غمگین

خلاصه رمان چه خوب چه بد

رفتارهایی بی قانون ، بی حد و مرز…

رفتارهایی گاه ترسناک و گاه عجیب و غریب که کسی دلیلشان را نمیداند…

مردی که انگار با شک زاده شده است و دختری که عشق وادارش میکند به

دوست داشتنِ دیوانگی های عشق دیوانه اش و کسی

چه میداند این دیوانگی دو عاشق قصه را به کجا میبرد؟!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان وینستون آبی هستی آریان

قسمت اول رمان چه خوب چه بد

برای هزارمین بار توی دلم استخاره کردم و اینبار دستمو

روی دستگیره ی در گذاشتم ؛ سرماش تنمو لرزوند و بهم

نهیب زد ، اگه تا نیم ساعت دیگه خونه نمیبودم مامان

میخواست تا صبح بازخواستم کنه ، تا همینجاشو هم بیش از

حد بیرون مونده بودم…

نفس عمیقی کشیدم ، رومو از در گرفتم و به مطب خالی از

آدم پیش روم چشم دوختم ، حتی منشی هم رفته بود ، چقدر

منتظر مونده بودم!

به ساعت مچی که کامران روز تولدم برام کادو گرفته بود

نگاهی انداختم ، پس چرا هرچی نگاهش میکردم نمیفهمیدم

که ساعت چنده؟!شاید چون با دیدن ساعتش روی دستم یادش افتاده بودم و

احساس گناه میکردم ، اما من که گناهی نداشتم…

اگه میفهمید من این وقت شب اینجام حتما خیلی عصبانی

میشد ؛

حتی نمیخواستم به اون روی عصبانیش فکر کنم!

لبمو زیر دندونم کشیدم و سمت در برگشتم ، باید انجامش

میدادم…

چشمامو روی ترس و استرسم بستم و تقه ای به در زدم…

بعد از چند ثانیه صدای تعجب زده ی آرمان توی گوشم

پیچید و استرسمو بیشتر کرد…

آرمان_بله؟!

درو باز کردم ، زیر لب سالمی سر دادم و مثل همیشه سر

به زیر و

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …