دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقیم

دانلود رمان چتر خیس باران pdf از زهره دهنوی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهره دهنوی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی/غمگین

خلاصه رمان چتر خیس باران

باران دختری که درگیر قضاوت شد، قضاوتی که برای چند سال از روال عادی زندگی ش، دورش کرد

دختری که زخم زبان ها و قضاوت ها اون رو رنجوند،

دختری که از خانواده و عشق زندگی ش بریده و تمام بودن هاش توی خودش خلاصه می‌شه،

اما تصمیم می‌گیره خودش مسیر زندگی ش رو عوض کنه و در آخر به خوشبختی برسه.

همراه ما باشید با عاشقانه هایمان..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان میوه منحوس ژیلا

قسمت اول رمان چتر خیس باران

تقه ای به در اتاق خورد، صدای امیر علی به گوش رسید:

شنیدم به مشکل فنی برخوردید.

خندیدم، صدای بهار اومد: داداش برو داخل در باز.

امیر بالحن بامزه ای گفت: باشه خواهر، یاال…یاال…

و، وارد اتاق شد.

پشتم بهش بود، در اتاق بسته شد و امیر علی گفت:

افتادم تو دام عاشقی نفهمیدم نفهمیدم.

معذب خندیدم.
امیر سمتم اومد با لحن شوخی گفت: یه زیپ نمیتونید

ببندید بعد بهتون گواهینامه هم میدن.

با حرص گفتم: چه ربطی به گواهینامه داره؟

نزدیک تر شد و دستش رو دور کمرم انداخت و…

بوی بارون به مشامم رسید، قطرات بارون آروم آروم روی شیشه ماشین سر میخورد. به آسمون خیره شدم و با

خودم غر زدم: اه لعنت، االن چه وقت بارون اومدن؟

نا خودآگاه، ابرو هام در هم گره خورد.

شیشه ماشین رو باال دادم، گوشه لبم رو به دندون گرفتم

 و به تابلوی رو به روم، زل زدم: سالن زیبایی باران.

صدایی زنگ موبایلم سکوت ماشین رو

شکست.

با دیدن اسم گالره وصل کردم و آروم گفتم: بله؟ با مکث گفت:

کجایی؟ نمیخوای بیای؟ این مونده رو دستم چیکار

کنم؟

با دست روی فرمون ضرب گرفتم: بارون

 

 

 

 

 

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …