دانلود رمان چاییت را سرد بنوش pdf از وحیده رحیمی با لینک مستقیم

دانلود رمان چاییت را سرد بنوش pdf از وحیده رحیمی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان وحیده رحیمی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان چاییت را سرد بنوش

پسری که از روی کنجکاوی می خواد همزادش رو ببینه همزاد هایی که هر کدوم برای هم جونشون رو می دن

همه دور هم دیگه جمع میشن تا معمای یک شکل بودنشون رو پیدا کنن هر کدومشون دغدغه و مشکلات

بزرگشون رو دارن و یکی یکی به هم هدیه می دن پروژه انسانیت با موفقیت پیش می ره و نیروی جاذبه

بین همزاد ها عجیب به هم متصلشون می کنه …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تیمارستانی ها

قسمت اول رمان چاییت را سرد بنوش

ناسازگاری
روبروی راهروی طویلی که به اتاقش ختم می شد ایستاد و نفسی تازه کرد. سمت اتاقش رفت و در اتاق را باز کرد.

مانی از روی صندلی مخصوص میز مطالعه برخواست و جای ش را به او داد و ذوق زده در حالی که

چشمش به صفحه لپ تاب بود گفت: پسر ببین چ ی پیدا کردم!

گرشا متعجب روی صندلی نشست و صفحه ا یی که روبروی ش بود را بلند خواند .

ـtwinstrangers دو قلو های غریبه، جالبه

نگاه خی ره اش را به صفحه دوخت و چشمک ی رو به مانی زد ، تبسم کم جان ولی پر از خباثت گوشه

لبش نشست.

این رو دیگه از کجا آوردی؟

مانی هی جان زده کف دستانش را به هم سا یید و صندلی قهوه ایی رنگی از گوشه اتاق آورد، آستین

پیراهنش را تا زد و رو ی صندلی نشست.

یکی از بچه های قد یمی دانشکده رو دیدم .

گرشا متعجب یک تای ابروی ش را باال انداخت.

کیو دیدی؟

مانی پوزخندی زد.

مبین منگل.

غش غش خندید، خوب می دانست مان ی از چه….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …