دانلود رمان پریزده های شهر pdf از نیلوفر دلیریان با لینک مستقیم

دانلود رمان پریزده های شهر pdf از نیلوفر دلیریان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نیلوفر دلیریان میباشد

موضوع رمان : پلیسی

خلاصه رمان پریزده های شهر

دوست داشتن جنگ است،

اگر دو تن یکدیگر را در آغوش کشند،

جهان دگرگون می‌شود،

هوس‌ها گوشت می‌گیرند،

اندیشه‌ها گوشت می‌گیرند،

جهان واقعی و محسوس می‌شود،

شراب باز شراب می‌شود،

نان بویش را بازمی‌یابد، آب آب است،

دوست داشتن عریان کردن فرد است از تمام اسم‌ها…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لعبت رمنده نیلوفر دلیریان

دانلود رمان منو اذیت نکن

دانلود رمان کاباره

دانلود رمان خدمتکار هات من

دانلود رمان تاوان عشق مشترک

دانلود رمان سکوت یک تردید

قسمت اول رمان پریزده های شهر

دستامو مشت کردم و محکم به صندلی جلوم کوبوندم ، زنی که روی اون صندلی

نشسته بود با چهره ی عبوس و خشمگین برگشت و تو صورتم نگاهی انداخت.

توجهی بهش نکردم، سرمو بسمت شیشه اتوبوس چرخوندم، پاهامو تکون میدادم تا یکم از خشمم کمتر شه.

میدونستم اگه همینجوری برم خونه حتما عمو رو میکشتم، دیگه واقعا داشت صبرمو لبریز میکرد.

بعد چند مین اتوبوس درست چند متر اونور تر از مقصدم ایستاد . بعد از حساب کردن کرایه از اتوبوس خارج شدم .

با قدمای بلند خودمو به خونه رسوندم، باید قبل از افتادن هر اتفاق مزخرفی جلوش رو میگرفتم.

کلید رو چرخوندم و به محض وارد شدن به حیاط کوچیک خونه با صدای وحشتناکی داد زدم

-حاج جمشید

با عصبانیت وارد خونه شدم، همون صحنه تکراری؛ زانو زدن مامان و کز کردن ، عمو و اون ژست مسخره پر غرورش.

عمو با دیدن من اخم ریزی کرد و گفت

-علیک سلام، چخبره صداتو انداختی تو گلوت

چشامو از حرص باز و بسته کردم تا چیزایی که لایقشه بارش نکنم.

مامان قبل از من با صدای لرزونی گفت

-سها دخترم اومدی؟ ناهارتو گذاشتم رو گاز وردار بخور فداتشم

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …