دانلود رمان پروا pdf از آمنه احمدی لینک مستقیم

دانلود رمان پروا pdf از آمنه احمدی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آمنه احمدی میباشد

موضوع رمان: اجتماعی/عاشقانه

خلاصه رمان پروا

قلبم دیوانه‌وار می‌کوبید و مثل موشی که دنبال لانه موش باشه دنبال راه فراری بودم.

صداهای اطرافم مثل مته روی اعصابم بودند، ضعف عصبی وجسمی بهم غالب شده‌ بود.

مثل روح سرگردانی بودم که نمی‌دونستم کجام و چیکار می‌خوام بکنم،

قلبم تند و نامنظم و بلند کوپ… کوپ… می‌تپید.

اصلاً نمی‌دونم چرا و چطوری توی هچل افتادم؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق اشتباه

قسمت اول رمان پروا

بدجور می ترسیدم، نمیفهمیدم چه بل یی به سرم اومده؟! اصلا من اینجا چکار می کنم؟!

دستام با میله های سرد به هم وصل بودند، با چشمها ی سرخ و پف کرده از گریهی ز ی ادم

و دست و پایی لرزان هر آن حس می کردم نقش زمین می شم.

از زور ضعف و بیخوابی نا ی ا یستادن نداشتم با هزار زور داشتم خودم رو سر پا نگه

می داشتم، خجل و وا رفته به زمین خیره بودم.

ته دلم قیامتی به پا بود که خدا فقط م یدونست و ا ین حال و روزم رو درک م یکرد.

بغضی توی گلوم نشسته که وا نمیشه، هر کی منو ببینه به حالم گر یه میکنه.

با چانه ای به ی قه فرو رفته و روسری که هر دقیقه جلوتر می کشدم زار میزدم نا امیدانه

خدا رو صدا می کردم تا شا ید فرجی شه، دعا می کردم، تا شای د بمیرم.

بغضدار زمزمه کردم:

-من اینجا چه غلط ی می کنم؟

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …