دانلود رمان پایان نامه pdf از صنم احمدی با لینک مستقیم

دانلود رمان پایان نامه pdf از صنم احمدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان صنم احمدی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/روانشناسی

خلاصه رمان پایان نامه

رخساره حکیمی، در پی اتمام دوره کارشناسی ارشد روان شناسی، برای دست یابی

به شغل مورد علاقه و هم چنین پیدا کردن کیس مورد نظر برای تحویل پایان نامه‌اش

دست به گریبان استاد محبوب دانشگاهش می‌شود. بی‌خبر از اینکه

دنیا برای او خواب‌های دیگری دیده است…!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عاشقی در یک ماه

قسمت اول رمان پایان نامه

ذله و عاجز شده، دستش را روی پیشخوان سفید تخت کشید، لیوان فلزی را

برداشت ومحکم روی زمین پرت کرد، فریادی از تمام وجودش سر داد و با چشمهایی سرد، اما به

خون نشسته، به فرد ترسیده داخل اتاق نگاه کرد، سینی فلزی را هم، روی ک ِف سنگ ِی اتاق

پرت کرد تا حجتش را تمام کند.

فرد ترسیده، با چشمهایی درشت شده، بی آنکه حرف دیگری بزند، از اتاق خارج شد. کالفه

ِن خسته

دستش را میان موهایش کشید. ت اش را روی تخت انداخت، چشمهایش را به سقف

اتاق داد.
کاش بیخیالش میشدند، از اینکه ُمدام، با فریاد کشیدن همه را از اتاق براند، خسته شده بود.

خودش را حبس این اتاق کرده بود، برای یک قطره آرامش، برای یک لحظه، دوری از

تمام آن چیزی که سر و مغذش را به بازی گرفته بود.

کردند، فقط خسته و ذل اش ّ با فرستادن این آدمها، او را آرام نمیکردند، به زندگی دعوت نمی ه

میکردند؛ فقط باعث میشدند، به چیزی که نیست، خودش را تبدیل کن

باعث میشدند، فریاد بکشد و همه را از خودش فراری دهد.

کاش رهایش میکردند…!

با استرس به در بسته شده اتاق استاد نگاه کردم؛ توی دلم انگار کسی داشت با مشت رخت

میسابید،توی سرم هم چند نفر داشتند بلند بلند داد..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …