دانلود رمان هوای تو pdf از نیلا با لینک مستقیم

دانلود رمان هوای تو pdf از نیلا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نیلا میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/ازدواج اجباری

خلاصه رمان هوای تو

بگذار آن باشم که با تو در کوهسار گام بر می دارد ، بگذار آن باشم که با تو در گلزار گل می چیند ،

بگذار کسی باشم که احساس درون با او می گویی ، بگذار کسی باشم که بی دغدغه با او

سخن می گویی ، بگذار کسی باشم که در غم سوی او می آیی ، بگذار کسی باشم که

در شادی با او می خندی ، بگذار کسی باشم که به او عشق می ورزی …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آسانسور نیلا

قسمت اول رمان هوای تو

با احساس درماندگي به آرامي بر روي صندلي نشستم و از پنجره به بيرون خيره .

شدم ساعتي بود كه همه چيز تمام شده بود و ديگر تواني در من نمانده بود .نفسم رو

با حسرت بيرون دادم و پكلهايم را روي هم گذاشتم تا كه از سوزشان كمي كاسته شود

اما حضور بي موقع پارسا ان هم بدون در زدن و وارد شدن به حريم . شخصيم

.اين ارامش به ظاهر كوتاه را از من ربود و آزرده ام كرد حاجي ميگه بيا پايين هنوز نگاهم به

بيرون و نيمكت زير درخت بود مي توانستم حضورش را در دو سه قدميم حس كنم بهش

گفتم شايد حال مساعدي نداشته باشي ولي گفت بايد باهات حرؾ بزنه :لبهايم را فشردم و

گفتم الان ميام منتظرت باشم يا مياي ؟ سعي كردم ارام باشم و خوددار يه به

عصمت بگم يه چيزي برات بياره بخوري يكم جون بگيري؟ نه گفتم كه .شما تشريؾ ببريد من

خودم ميام و مصرانه به نيمكت خيره شدم با صداي بسته شدن در چشمهايم را روي هم گذشتم و

مانع از ريختن اشكانم شدم چند دقيقه اي از رفتنش میگذشت که خیلی

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …