گهر رمان

دانلود رمان همدم روزهای سخت من pdf از saba_sh78 لینک مستقیم / به همراه متن و خلاصه

دانلود رمان همدم روزهای سخت من pdf از saba_sh78 لینک مستقیم

دانلود رمان همدم روزهای سخت من pdf از saba_sh78 لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان saba_sh78 میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/غمگین/کلکلی

خلاصه رمان همدم روزهای سخت من

داستان در مورد دختری به اسم عاطفست که دستفروشه که با یه

تصادف زندگیش از این رو به این رو میشه….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان همدم روزهای سخت من

ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﺷﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻓﻘﻂ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﺪﻭ ﺑﯿﺎ ﺑﺪﻭ ﺑﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪ…. -ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﯾﺪ

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻫﺴﺘﻨﺎﺍﺍﺍ ﺧﺎﻧﻮﻡ:ﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻥ -ﺁﻗﺎ ﯾﻪ ﺷﺎﻝ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﺖ ﺑﺨﺮ ﺁﻗﺎ:ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻭﺍﺍﺍﯼ

ﺧﺪﺍﺍﺍ ﭼﺮﺍ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﺮﻩ ﭘﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﻭﺍﺳﻪ

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﺷﻮ ﺑﺨﺮﻡ… ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺳﺎﻟﻤﻪ ﯾﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﯾﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺎﯼ ﻋﻄﯿﻪ

ﻭ ﻋﻤﺎﺩ ۱۹ ﺍﺳﻤﻢ ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻫﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﯾﻢ ۱۰ ﺳﺎﻟﺶ ﭘﺪﺭﻡ ﺭﻭ ۱۲ ﺳﺎﻟﺸﻪ ﻭ

ﻋﻤﺎﺩ ۱۴ ﺩﺍﺭﻡ ﻋﻄﯿﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﺎﻣﺎﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ ﭘﯿﺶ ﺧﺪﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ

ﻫﻢ ﻭﺍﺳﻤﻮﻥ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭﯼ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﯿﻤﻮﻥ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮﺩ ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﺮﺝ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺵ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎ ﻣﺮﮒ ﭘﺪﺭﻡ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻃﻮﺭﯾﮑﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﺎﻟﻪ۲

ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻤﺎﺩ ۴ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﻄﯿﻪ ۹ ﺷﮑﻤﻤﻮﻧﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﻭﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ

ﺳﻪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ

ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﭽﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺻﺒﺤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﻋﺼﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭﻡ

ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻡ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ

ﺻﺒﺤﺎ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﯽ

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.