دانلود رمان هاسکی مرد عجیب من pdf با لینک مستقیم

دانلود رمان هاسکی مرد عجیب من pdf از نامشخص با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نامشخص میباشد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

صبح با صدای داد مامان از خواب پریدم و نگاهی به اطراف انداختم،چه خواب وحشتناکی بود
دستی به صورتم کشیدم و از جا بلند شدم که با دیدن لباس زیرایی که هاسکی تو خواب بهم داده بود بپوشم شکه شدم
نمیتونستم درک کنم چه اتفاقی افتاده با صدای مامان به خودم اومدم و سریعتر از رو تخت بلند شدم که درد بدی تو پشتم احساس کردم و ناله ام بلند شد
خدا لعنتت کنه هاسکی
آخه این دیگه چه بلایی بود سرم اومد؟
آروم از رو تخت بلند شدم و به سمت لباسام رفتم و لباس زیرارو که از تنم در اوردم با دیدن کبودیای رو س….ه ام مطمن شدم که دیشب یه اتفاقاتی افتاده
لباس مدرسه و رو به تن کردم تا دوباره صدای جیغ مامان بلند نشده از اتاق خارج شدم
کل روز رو از درد با….م نمیتونستم زیاد تکون بخورم و فقط هاسکی رو لعنت میفرستادم
با خستگی کلید انداختم و در خونه رو باز کردم
طبق معمول مامان سرکار بود و هیچکس تو خونه نبود

این رمان در حال حاضر آنلاین میباشد

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …