دانلود رمان نگهبان آتش pdf از مریم آهوان با لینک مستقیم

دانلود رمان نگهبان آتش pdf از مریم آهوان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم آهوان میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان نگهبان آتش

دو ساعتی بود که هوا به تاریکی روزگارم شده بود و من همچنان بی حرکت به روبرو نگاه می کردم

به ساعتم نیم نگاهی انداختم از اونجا که زمان برای من مهم ترین چیز ممکن تو این دنیا بود،

احتساب تمام روزها و لحظات و ثانیه های از دست رفته م رو داشتم ساعت لکسوس با بند چرم اصل

که با صفحه ی گرد و سه دایره ی کوچکتر که دوازده هرشب رو با عقربه هایی

طلایی به من نشون می داد روی مچ دستم خودنمایی می کرد

درهمون حالت بدون اینکه سرم رو بالا بیارم چشم های سیاهمو بالا کشیدم و

به منظره ی سیاه روبروم که عجیب سفید میومد نگاه کردم و گفتم:

دو میلیون و صد و نود هزار روز و دو ساعت و هجده دقیقه و سی و سه ثانیه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق به یک آلفا

قسمت اول رمان نگهبان آتش

پوزخند زدم دست چپم رو وادار کردم به حرکت به خاطر دوساعت بی تحرکی حس م یکردم وزنه

بهش وصل کردن مشتم رو باز کردم و دستم رو روی تنه ی سرد و لطیف درخت گذاشتم

نگاه منتظرم، روبرو رو هدف گرفته بود من خسته نبودم این هوا ی سرد اولین شب آذر ماه برای

من سال هاست که شب یلدا شده بود طوالنی و پر از درد اما من نمی لرزیدم دوباره گوشه ی لبم

باال پرید من منتظر بودم و از این کار خسته نمیشدم اون هم امشب فکم رو به هم فشردم و

زمزمه کردم:

-هرگز

من تو مسیر ی افتاده بودم که تنها ی ک راه برگشت داشت بی غی رت ی

هه من بی غیرت و بی شرف..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …