دانلود رمان میراث طوفان pdf از زهرا بایندر مستقیم

دانلود رمان میراث طوفان pdf از زهرا بایندر مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا بایندر میباشد

موضوع رمان: تخیلی/رمزآلود/عاشقانه

خلاصه رمان میراث طوفان

اکنون پس از ده سال آرامش به محفل بازگشته است………. اما گذشته همچنان خیال دست

کشیدن از گریبان آیسو را ندارد. اشتباهات مرگبار آندیا و رامونا بر سر او آوار میشوند.

اینبار قربانی اصلی این انتقام عظیم پروشای نازپرورده ولی عاشق است. گویا رد

پای کینه و عداوتی کهنه، دوباره در تقدیر آیسو دیده خواهد شد…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تردستی الناز محمدی

قسمت اول رمان میراث طوفان

تودهی عظیمی از مه سرد در هوای اطراف پراکنده شده و سرمای آن تا عمق ریههایش رسوخ کرده

بود

تاریکی وهمانگیزی بر فضا چیره یافته و صدای زوزههای گاه و بیگاه گرگهای درنده گوشهایش را

هدف میگرفت……….

مدام انگشتان منجمدش را در هم فرو میبرد و دوباره باز میکرد.

شب، شب دلمردگی و پر یاسی بود.

_ویلیام، برگرد تو چادر. داری از سرما میلرزی پیرمرد.

از چشمان تیز و برندهی مرد برقی جهید و به سینهی شخص مقابلش فرو رفت.

_گویا هوس خنجر چوبی کردی ومپایر ضعیف!

آدام تک خندهی آرامی کرد و به شانهی او کوفت که البته از جانبش واکنشی در پی نداشت.

مدتی گذشت.

ویلیام از سکوت حاکم بر بینشان پورخندی زد و بیشتر در خود فرو رفت.

زیر چشمی هیبت تنومند و ورزیدهی او را مینگریست.

این مرد انگار سرما را حس نمیکرد!

خب تعجبی هم نداشت…

فرق خونآشام با انسان عادی اینجا بیشتر به چشم میآمد…….

دوباره سر بلند کرد و به سیاهی بیکران باالی سرش خیره شد………..

هالل سفید و زیبای ماه همچون نگینی تابناک میان دیگر نقاط ریز و کمجان شب میدرخشید و دلربایی

میکرد………….

با لحنی پر از ناامیدی و نارضایتی به حرف آمد:_پنج ماهه که تو این کشور

لعنتی دنبال ردی از دگرگون شدههای موذی….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …