دانلود رمان من یک زنم pdf از نازنین دهقان منشادی با لینک مستقیم

دانلود رمان من یک زنم pdf از نازنین دهقان منشادی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازنین دهقان منشادی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان من یک زنم

زندگی زنی که با یه ازدواج نا موفق شروع میشه زجر میکشه و مهر طالق به

پیشونیش میخوره..

یه زندگیجدید با یه اسم و اخالق و رفتار جدید رو شروع میکنه .زندگی جدید برای

همه تالفی همه ی دردهایی که کشیده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان بزار حس کنم با منی

قسمت اول رمان من یک زنم

با سیلی که بهم زد پرت شدم رو زمین… از درد اشک تو چشمام جمع شد!

داد زد:_ ازت متنفرم! دیگه نمیتونم تحملت کنم! طالقت میدم.

با شنیدن واژهی طالق چهار ستون بدنم لرزید… بلند شدم و با صدایی که از بغض

میلرزید گفتم:

_نه امیر طالق نه؛ من هنوز دوستت دارم!

خندهی عصبی کرد و گفت:

_ من دوستت ندارم… دو سال پیش اسم یه ه*و*س*و گذاشتم عشق و باهات ازدواج

کردم االنم مثل سگ پشیمونم!

چه راحت داشت خردم میکرد؛ فقط تونستم بگم:

_ چرا؟

سریع جوابم رو داد:

_ چون تو لیاقت دوست داشته شدنو نداری… تو خیلی بی عرضه ای… کل زندگیت تا

هفتهی پیش فقط درس بود و اصال منو نمیديدی! منم االان تو رو نمیبینم.

چرا صدام در نمیاد؟ چراحرفامو نمیزنم؟ دوست دارم داد بزنم بگم ِد لعنتی خودت

گفته بودی بعد از ازدواجمون در ِست رو ادامه بده. این اواخر فقط من تلاش میکردم

تا مدرکم رو بگیرم تا دختر خاله هاش انقدر با پز دادن مدرکشون اعصابم رو به هم

نریزن! سرمو آوردم باالا و به جای خالی امیرحسین نگاه کردم. اشکام صورتم رو خیس

کرد! رفتم تو اتاق مشترکمون، به اتاقی که شیش ماهی هست امیر پا توش نذاشته و

تو هال میخوابه. به خودم تو آینه نگاه کردم و اشکام رو پاک کردم. امیر …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …