دانلود رمان من پلیسم pdf از sima3000 با لینک مستقیم

دانلود رمان من پلیسم pdf از sima3000 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

بلزیطز لبر ذدافلبرز ط  نویسنده این رمان sima3000 میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/طنز/کلکلی/پلیسی

خلاصه رمان من پلیسم

ریحانه دختر ذاتا مهربونو دوست داشتنى.تو خانواده اى به شدت افراطى و خشک مذهب بزرگ شده

۲۱ سال عمرشو تظاهر کرده ولى عقاىد خودش تا حالا تونسته حفظش کنه!رىحانه توسط پدرش

وارد نىروى پلیس مىشه و بخاطر هوشش مامورىتى بهش مىخوره که از زمىن تا آسمون با محیط

زندگیش فرق داره.با کساىى اشنا مىشه که تا حالا حتى ازشون چىزى نشنىده و خلاصه اینکه

زندگى بسته اش به کلى تغییر میکنه!!!! نخوندم پایانشو نمیدونم…

ة زرمان پیشنهادی:

دانلود رمان ملکه کوچک

قسمت اول رمان من پلیسم

 تبریک میگم ستوان.

ممنون.

سالم.تبریک ستوان.

ممنونم.

حال شما ستوان. واقعا گل کاشتین.

مرسى.متشکر.
همینطورى عرض تبریک بود که به سر و صورت من می خورد.باورم نمیشد من این کارو کرده باشم.!!

کى باورش مىشه؟!ستوان رىحانه محمدى مامور کشف جراىم ىه گروه قاچاقچى مواد مخدر بزرگو رسوا کنه!؟اونم

با کلى مدرک و هوش و زکاوت که خداىى از من بعىد بود!!ىعنى خودم اىنطور فک مىکردم…

راهروى بزرگ اداره رو رد کردم و به اتاق مشترکم با مرىم و راضىه رسىدم.تا درو وا کردم شروع شد!!

به به…ببىن کى اىنجاس!!؟

صداشو کلفت کرد: ستوان ریحانه محمدى…پلیس وظیفه شناس االغ پیدا کن!!!!

خفه شو مرىم.حسودىت مىشه؟تو که خنگى به درد پىدا کردن االغاى گمشده مىخورى!تبرىک مىگم رىحانه

جون.حرف از تو همه جا هست!صداى هوشت مث بمب اداره رو ترکونده!قراره ازت تجلىل کنن.

اره ىه مشت ادم خنگ وقتى تو اىن خراب شده باشن معلومه تىن گورىله پىششون پروفسوره!!!

باز تو حرف زدى؟خجالت نمىکشى از هىکلت؟ىذره شغور داشته باش.

خب بابا مادربزرگ.

آخه من کارى نکردم ک شىرىنى بخواد.همه بزرگش مىکنن اىن گاوو ولش کن رىحانه جون.نمىخواى بما شىرىنى بدى؟؟

اووووه حاال واسه ما شکسته نفسى مىکنه!جمع کن خودتو.دوتا ادم …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …