دانلود رمان منشی مدیر pdf از فائزه عطاریان با لینک مستقیم

دانلود رمان منشی مدیر pdf از فائزه عطاریان با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فائزه عطاریان میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان منشی مدیر

رومینا که به تازگی پدر و برادر و ثروت خانوادگی را از دست داده ،برای امرار معاش

خود ومادر در شرکتی خصوصی به عنوان منشی استخدام می شودو

با حاضر جوابیهای خود توجه ……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آخرین پناه من

قسمت اول رمان منشی مدیر

بی حوصله روی صندلی تکانی خوردم و به دخترانی که با اضطراب

کتاب های خود را ورق می زدند و با عجله مطالبی

را میخواندند نگاهی کردم ناخوداگاه لبخندی بروی لبانم

نقش بست زیر لب گفتم: این همه دنگ و فنگ برای

منشی گرفتن خیلی مسخره اس!

در همین هنگام در باز شد و دختری با قیافه غمگین و درهمی

بیرون آمدو در حالیکه زیر لب می غرید از در خارج

شد

از شانس افتضاح من، آخرین نفری بودم که مصاحبه و گزینش

می شدم از بی کاری بی حوصله شده بودم کتاب

شعری را که همیشه همراهم بود، از کیفم بیرون کشیدم و

شروع به خواندن کردم هنوز یک صفحه را به پایان

نرسانده بودم که دختری با حالت نگران پرسید:

ببخشید خانوم مگر از شعر و این چیزام سوال می کنند؟

باحالت تدافعی گفتم:

شعر و این چیزام دیگه یعنی چی؟

منظورم ادبیاته دیگه

نخیر اگر از ادبیات توی مصاحبه و گزینش سوال می پرسیدند

شما یاد میگرفتید که چه کلماتی توی جمله تون

بکار ببرید و چه کلماتی به کار ببرید

دوباره با حرص گفتم: شعر و این چیزام!

دخترکه خیالش از این جانب راحت شده بود بی توجه به من

که هنوز عصبانی بودم دوباره مشغول زیرو رو کردن

کتابش شد یک ساعت بعد باالخره پیرمرد آبدارچی نام مرا صدا زد

تا به حال از شنیدن نامم تا این اندازه خوشحال..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …