دانلود رمان معشوقه من pdf از خاطره کامروا با لینک مستقیم

دانلود رمان معشوقه من pdf از خاطره کامروا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان خاطره کامروا میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان معشوقه من

والاترين حس در وجود هر انسانى عشق است. اما جبر تقدير گاه آن قدر قدرتمند ميشود

كه عشق را در هزار توى نرسيدن و جدايى محكوم به نشدن ميكندمهشيد با قلبى

مالامال از خواستن پسر عمو محكوم به بودن اجبارى در كنار پسر خاله اى ميشود

كه تقدير برايش مقدر كرده است، اما به راستى اين سيب رها شده و معلق، تا

رسيدن به زمين و مهر تاييد زدن بر قانون جاذبه چندين بار ميچرخد و ميچرخد؟!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان روح خراشیده خاطره کامروا

قسمت اول رمان معشوقه من

باورم نمیشھ امشب امشب پیوندم بامردی گره میخوره کھ ھیچ حسی نسبت بھش

ندارم چرا باید مجبور بشم خدا چرا منو تو این دوراھی قرا دادی ..از اینطرف

مادرم کھ بھ ازدواج منو بھنام انقد مصره کھ حتی گریھ ھا و بی قراریھای دخترشو و

اخم و تخم ھای بابا رو نادیده میگیره از اون طرف تماسای پی در پی

خالھ کھ درصدد گرفتن جواب اخر.

لبھ تختم نشستم سرمو محکم با دو دستم فشار دادم و زمزمھ کردم: کجایی مجید مجید

در اتاقم باز میشھ و نازی با عجلھ اومد داخل کنارم نشست اروم گفت :

دیوونھ شدی مھشید این کارا چیھ واسھ چی اماده نشدی الان مامانت میاد باز یکی

میخواد جواب بده بھش شورشو در اوردی جم کن بابا بساطتو دیگھ

وقتی میبینھ کھ ھنوز تو ھمون حالتم اروم میشھ و دلسوزانھ میگھ :

بمیرم برات مھشید ھنوز تو فکرشی گریھ نکن تورو خدا یزره بھ فکر خودت باش

تا کی میخوای بھش فک کنی وقتی نمیدونی دوست داره یانھ …اگھ دوست داشت کھ

نمیزاشت بره اونور دنیا ،یکم واقع بین باش بھنام پسره خوبیھ دوستت داره چن سالھ

..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …