دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقیم

دانلود رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور pdf از atena.r narges.k با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان atena.r narges.k میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور

تق تق تق تق بیدار نمیشی ساعت ۰۰:۷ شداااا

شایلین: اااه اگه گذاشتی یه روز کپه مرگمو بزارم؟

نفس: بلند شو تا نیومدم لهت کنم .تا ۵ دقیقه دیگه از اتاق

شسته رفته شده میای بیرون شیر فهم شد؟؟؟؟

شایلین: سگ پاچه گیر خر نفهم االغ

نفس: اوووووومدی؟؟

یهو در باز شد و شایلین آرایش کرده و آماده اومد بیرون

شایلین:چه خبرته؟ چرا اول صبحی نعره میکشی؟

من: اوووو پس نگو خانم داشته آماده میشده من خبر نداشتم

زود بیا بریم پایین صبحونه بخوریم راحله میزو چینده

شایلین: اوکی برو االن میام

من: زود بیا فقط

بعد از اینکه به شایلین)شی شی ( گفتم بیا پایین رفتم تو اتاقم تا آماده شم

گفتم اتاقم ٬اتاقم یه اتاق بزرگ با ست زرشکی و

مشکیه اول بزارید براتون از مشخصات ظاهریم و خودم بگم

صورتم نه درازه نه گرده،متوسطه موهامم تا گودیه کمرمه و رنگشم خرماییه

چشمامم مشکی بادومی به رنگ مشکی که

برق میزنه و جذابیتم و بیشتر می کنه رنگ پوستمم گندمیه

لبامم قلوه ای متوسطه بینیمم خدادادی عملیه

من نفس آراد هستم ۲۴ سالمه با شایلین از ۱۳ سالگی دوستای صمیمی هستیم

راحله: نفس خانم نفس خانم

من: بله راحله ؟

راحله : خانم بیاید پایین صبحانه آماده است

من: اوکی اومدم

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان چتر من باش

قسمت اول رمان متخصصین شیطون و مهندسین مغرور

شایلین

بعد از اینکه نفس بهم گفت برم پایین اومدم تو اتاقم تا آماده شم

اووووم خب تیپم برای اولین روز زیاد جالب نیست لباسایی

که تنم کردم و در میارم و با یه شلوار لی یخی و یه مانتو بلند مشکی

جلو باز عوض می کنم برای اینکه صورتم یکم رنگ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …