دانلود رمان مارملیتا pdf از مارال.ع.ز با لینک مستقیم

دانلود رمان مارملیتا pdf از مارال.ع.ز با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مارال.ع.ز میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مارملیتا

داستان دختريست كه در پى معماى ناپديد شدن خواهرش مى رود اما ربوده مى شود و

به خارج از كشور صادر شده و در آنجا با خلافكارى آشنا مى شود و..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان چرا نگفتم عاشقم مسیحه زادخو

قسمت اول رمان مارملیتا

مى گن رلصيدن حس خوبی رو الما می کنه ولی

اين رلص كثيؾ برای من حس تنفر هر چه بيشتر نسبت به

تمام افرادی که باعث شدن من تو اين مکان لعنتی باشم داشت.رلصيدن توی کاباره

بين يكـ عده آدم هوسباز و سكس پرست كه بايد حس اون هارو ارضا کنم رلت انگيز

ترين كار ممكن بود.

نگاهم بين رلاص هاى بؽل دستم كه با ميله مى رلصيدن

افتاد و بعد به مردهايى شهوت از نگاهشون موج مى

زد و سمت ما پول پرتاب مى كردن افتاد.

صداى موزيكـ و هو كشيدنشون حالم رو بهم مى زد.

چشمم به منفور ترين فرد زندگی ام افتاد که با جام شراب در حال صحبت کردن بود.

با تنفر بهش چشم دوختم.

سنگينی نگاهم رو حس کرد و برگشت سمتم.

با لبخند لذيجی جام شرابش رو برام باال برد و يه سره خورد.

روم رو ازش گرفتم تا بيشتر از اين حالم از زندگی چندش بارم بهم نخوره .

سنگينى نگاهى رو حس كردم و چشمم به رئيس كاباره افتاد و برام خط و نشون كشيد.

سعی کردم حرکاتم رو با عشوه تر کنم .

يه دور زدم که ديدم مهبود با بهت داره به همون

کسی که داشت باهاش صحبت می كرد خيره شده.

سعی کردم اهميت ندم ولی ناگهان مهبود بلند شد.دستش سمت كمرش رفت

تا اسلحه اش رو در بياره که نذاشتن و شروع کردن به زدنش.

همهمه به راه افتاد و

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …