دانلود رمان قلب سوخته pdf از س_شب با لینک مستقیم

دانلود رمان قلب سوخته pdf از س شب با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان س شب میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قلب سوخته

درباره دختری که یک زندگی معمولی داره ولی دریک شب بارانی اتفاقی براش میافته

که سرنوشته شو تغییر میده عشق ممنوعی رو تجربه میکنه که راه فراری ازش نداره

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان جام عقیق مرضیه یگانه

قسمت اول رمان قلب سوخته

با صدای مادرم از خواب بیدارمی شم

پا شو دختر چقدر میخوابی مگه تو ساعت۸کالس نداری!

بازم کالس سر صبح! یکی نیست بگه اگه صبح نمی تونی بیدار شی مگه مرض داری کالس ور میداری

تازه داشتم خمیازه میکشیدم که باز مامان صدا کرد!

این دفعه داد میزد سپیده!!

من موندم اول صبحی مامان چه انرژی داره از تو اتاق همین جوری که روتخت دور خودم می پیچیدم ،

بیدارم بابا

باچشمای که فقط یکیشو به زور باز نگهداشتم به طرف دستشویی میرم داشتم ازخواب میمردم

به زور دست وصورتمومیشورم بهطرف اشپزخونه میرم

مامان داشت صبحانه رو میز میزاشت

سالم خوشگله چطوری مامان :خودتو لوس نکن دختر ۲۶سال داری

من باید سر صبح هنجرمو پاره کنم من هم قد تو بودم دوتا بچه

داشتم
ای بابا باشه عشقم چرا ناراحتی قول میدم دفعه دیگه زود بیدار شم

مامان:اره جون خودت همیشه همین قولو میدی،بعددوباره تکرار میکنی

باشه حاال صبحانه رو رد کن بیاد تالیال کلمو نکنده

مامان:دختر توکی میخوای این رفتارای پسرونه رو کنار بزاری ردکن بیاد

یعنی چه مثال مهندس مملکتی

اوال تا سرکار نرفتم ادعای مهندسی ندارم بعدا این جوری باحال تره

مامان:همش تقصیر این باباته که باهات مثل پسرا رفتار کرده،خوبه حاال

سارا مثل تو نشد

مامان تو همیشه سارا رو بیشتر دوست داری!

مامان:کی گفته شما هردو برام عزیزید

باشه ایول خوشگله

مامان:سپیدهه

جان ببخشید ترک عادت موجب مرض است

یک قورت از…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …