دانلود رمان قصه ی پریا pdf از ناشناس با لینک مستقیم

دانلود رمان قصه ی پریا pdf از ناشناس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ناشناس میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/انتقامی/خیانتی/غمگین

خلاصه رمان قصه ی پریا

این رمان در مورد دختری به اسم پریا است که بعد از هم خوابگی با عشقش دچار شکست

بزرگی می شود سروش(دوست پسر پریا) به پریا خیانت می کند و با خواهر او پریسا ازدواج می کند

پریا به شدت غمگین می شود و در صدد انتقام است اما هیچ کس از دل سروش خبر ندارد و

اینکه چه رازی پشت این کار اون نهفته شده است

رمان پیشنهادی:دانلود رمان درد و همدرد زهرا نوری

قسمت اول رمان قصه ی پریا

هواسوزسردی داشت درست مثل احساساتم هنوزهم باورم

نمیشدکه ابزارهوس بوده باشم اشک هایم صورتم راخیس

میکرد

قطره اول: پریا ازت خواهش میکنم فقط این یه

باروبیا مگه بهم اعتمادنداری؟

قطره ی دوم: سروش نمیشه چندباربگم؟نمیشه

کاله بارانی ام رابرسرم انداختم پوزخندی برلبم نقش بست

زمزمه کردم:اماشد….

روزهای سختی بود ازوقتی فهمیدم که یک زن شده

بودم

یال محال ووااست شایدهم بود!

رابطه پشت رابطه هرروزتشنه ترمی شدم برای

آغوشش غافل ازاینکه آغوشش سراب بود!

وای سروش امشب درست۶ماه شدکه دامادمون

پوزخندی میزنم قراربوددامادمن باشی نه خواهرم.

قراربودهمسرمن باشی نه خواهرم.

وای ای کاش خواهرم هم خواهربود همدم بود نه

رقیب نه دشمن

به درخانه رسیدم ماشین سروش پارک بود حتماامشب هم

مهمان داریم اشک های لعنتی آه

کلید را به در انداختم و به آرامی واردحیاط شدم صدای

برف ها زیرپایم احساس خوبی به من میداد

پریسا وسروش لب حوض نشسته بودند و پشت شان به من

بود جلورفتم وسالم کردم هردو همزمان به پشت

برگشتند سروش با دیدنم لبخندی زد وگفت:به به سالم

خواهر زن گرامی

پریساهم نگاه چپی به من انداخت و زیر لبی جواب

داد:سالم

لبخندتلخی میزنموبه سروش میگم:خیلی خوش اومدی

آقاسروش چرابیرون وایسادین بیایین ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …