دانلود رمان قدمگاه شیطان pdf از ستاره محمدی با لینک مستقیم

دانلود رمان قدمگاه شیطان pdf از ستاره محمدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان ستاره مجمدی میباشد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان قدمگاه شیطان

با صدای تق تق پلکهای بهم چسبیدهام را باز میکنم روی پاهایم می ایستادم لباس پارهام از تنم می افتاد چشمانم را تنگ میکنم

از خودم میپرسم:

این لباس سفید نبود؟

لکه های خشک شده خون فرش را کثیف کرده آن هم نه یکی دو قطره انگار گوسفند سر بریده اند متعجب سعی میکنم بفهمم این

خون برای چیست؟ خودم را نگاه میکنم چشمانم سیاهی میروند پهلوهایم سیاه و کبود، زخمی اند چشمانم گشاد میشد با

تعجب زمزمه میکنم:

یا خدا! این خونه منه؟

به سمت آینه میروم سعی میکردم پشتم را ببینم وحشت زده پشت آش و لاشم را بررسی میکتم پوستم چاک چاک است

لخته های تیره خون در کنار پوست ور آمده تجمع کرده اند در بعضی قسمت ها هم گوشت سوخته ام دیده میشود

چشمم به سرم میا فتد شتابزده موهای لختم را کنار میزدم آرام و با احتیاط شکاف تاریک کنار شقیقه ام را بررسی میکنم سرم

شکسته نه یک شکستگی ساده از آن بخیه لازم ها این زخمها از کجا پیدا شدند؟

مغزم را کاوش میکنم یک خاطره تاری در ذهن دارم جای بودم کجا؟ پیش چه کسی؟ گوشیم زنگ خورد بهرام بود لیوان

عرق را دادم دست کسی، اما دقیقا چه کسی؟ بخاطر نمی آورم سر و صدا زیاد بود صدایش را نمیشنیدم

بهرام چه گفت؟ یادم نیست یک چیزی درباره آقا گفت یک چیز خیلی مهم گفت

اخم هایم را در هم میکنم اما یادم نیامد هر چقدر بیشتر سعی میکردم کمتر موفق میشدم نتوانستم بخاطر بیاورم این زخمها

برای چیست و مال چه موقعی است

اما موضوع عجیبتر این بود که درد نداشتم زخم….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان مهر یک تقاص

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …