دانلود رمان فکر هدیه pdf از نازنین ۸۷ با لینک مستقیم

دانلود رمان فکر هدیه pdf از نازنین ۸۷ با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازنین ۸۷ میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان فکر هدیه

وقتی چمدان صورتی رنگ هدیه رو توی صندوق ماشینم میذاشتم هنوز مردد و هراسون کنار در

حیاط ایستاده بود نگاهش کردم اما عمدا نگاهشو از من می دزدید از حرص و عصبانیت تمام تنم

می لرزید دستام یخ زده بود و نمی تونستم سوییچ ماشین رو جا بزنم بابا که

کنارم نشست هدیه هم جرات کرد تا روی صندلی عقب بشینه

خودش خوب می دونست چقدر عصبانی ام ،قبلا بهش گفته بودم ،گفته بودم

حق نداره برگرده شیراز اما اون عمدا شیراز رو برای تحصیل انتخاب کرد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکار هات من

قسمت اول رمان فکر هدیه

وقتی چمدان صورتی رنگ ھدیھ رو توی صندوق ماشینم میذاشتم ھنوز مردد و ھراسون کنار در

حیاط ایستاده بود نگاھش کردم اما عمدا نگاھشو از من می دزدید از حرص و عصبانیت تمام تنم

می لرزید دستام یخ زده بود و نمی تونستم سوییچ ماشین رو جا بزنم بابا کھ کنارم نشست ھدیھ ھم

جرات کرد تا روی صندلی عقب بشینھ خودش خوب می دونست چقدر عصبانی ام ،قبلا بھش

گفتھ بودم ،گفتھ بودم حق نداره برگرده شیراز اما اون عمدا شیراز رو برای تحصیل انتخاب کرد

بابا دستور داد : بریم فرودگاه!

راه افتادم با حرص ناخن می جویدم و ھر از گاھی از توی آینھ نگاھم بھ ھدیھ می افتاد موھاش

کھ “نیلیا” می گفت “انگوری ” رنگ ِ از یکطرف کج شده بود و چشای میشی رنگشو پوشونده بود

و ھالھ ی قشنگی روی گونھ و بینی کوچکش انداختھ بود کھ خیلی خوشگلش می کرد لبھاش

گاھی تکون می خورد شاید زیر لب ذکر می گفت اما من فقط عصبانی بودم دلم می خواست برای

اخرین بار باھاش خلوت کنم

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …