دانلود رمان فالش pdf از غزل سلیمانی با لینک مستقیم

دانلود رمان فالش pdf از غزل سلیمانی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان غزل سلیمانی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان فالش

بِرشين ،خواننده معروف و پر از خطا روزي خودش رو ميبينه که ديگه چيزي براش باقي نمونده…

وقتي از همه چيز نا اميد و شکستست؛ سو سوي نوري رو در پس اون همه تاريکي ميبينه!اما…

پایان خوش

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان قلبم را بوسید غزل سلیمانی

به پیانو مشکی رنگ چشم دوخته بود آخرین باري که با انگشتاش کلید ها رو لمس کرده بود به

خاطر نداشت آهی کشید و کام دیگه اي از سیگارش گرفت و بطري ویسکی بدون محتوا رو روي

میز گذاشت وقتی سیگار رو روي زیر سیگاري میتکوند از توي میز شیشه اي چشمش به چهره

خودش افتاد چشماي سبز رنگش پر از حال بد بود موهاي صورتش بلند شده بود و موي سرش

شلخته و در هم بود انگار دست هاش هیچ توانی نداشت توي سرش فقط پوچی و اتفاقات ناگواربود

سرش رو باال اورد و از بین مه دود سیگار به سختی تونست نبات رو ببینه! به سر تا پاي نباتدارم میرم

نگاهی انداخت رنگ و چکمه هاي بلند مشکی ، پالتوي چرم و کوتاه قرمز ،شال قرمز رنگ پشمی

و موهاي بلوند و مجعدي پشت سرش رو که از زیر شال به یک طرف ریخته بودشون و قسمت

جلویی موهاش رو از روي نصف صورتش رد کرده بود، مثل همیشه لب هاي بزرگ و قلوه ایشو به

نمایان ترین شکل ممکن رژ زده بود و چشم هاي خاکستري رنگش رو از گوشه بیرونی براي

بزرگ جلوه کردن با خط چشم پر رنگ کشیده بود آهی کشید و با صداي دو رگه و گرفته پرسید:

-کجا به سالمتی هر جا غیر این

صداي پاشنه هاش وقتی به میز نزدیک میشد توي سر برشین پیچید و انگشتر…

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …