گهر رمان

دانلود رمان غرق در تنهایی pdf از مریم کفایی با لینک مستقیم + لینک مستقیم

دانلود رمان غرق در تنهایی pdf از مریم کفایی با لینک مستقیم

دانلود رمان غرق در تنهایی pdf از مریم کفایی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان مریم کفایی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان غرق در تنهایی

ازماشین پیاده شدم وراهی اتاق کارن دراین بین شایدنزدیک صدنفربهم

احترام گذاشتن )من مریم جودی هستم سرگردآگاهی خیلی مغرورو

بداخالق وبی احساس هستم ولی توی خانواده فردمهربونی هستم(

وارداتاق شدم وسرمیز نشستم صدای درزدن آمد خیلی خشک گفتم:بفرمائید

سربازی واردشدبعداحترام گذاشتن گفت:سرهنگ جودی)بابام(باهاتون کاردارن

من:باشه

رفت بیر ون.پووووووف یعنی باباچیکارم داره پاشدم تااتاق باباهمع احترام

گذاشتن درزدم که بابام گفت:بفرمائیدواردشدم احترام گذاشتم وبعداون نشستم

من:بامن کاری دارین؟!

بابا:آره چندلحظه تاسرهنگ کاظمی بیاد.

من:باشع

داشتم گوسفندارو میشمردم تااین کسی که بابامیگفت بیاد

صدای درآمدوبعداون پ سری چهار شونه وارد شدوبعداحترام گذا شتن روبع روی

بابانشست منم که بیخیال

بابا:سرهنگ کاظمی دخترم سرگردجودی کاظمی فقط سرشو تکون داد)پسربوق(

وجی:این به اون در من:توخفع

بابا:قراریه عملیات برین امیدوارم که خوب کارتون رومثل همیشه انجام بدین البته

قسمت اول رمان غرق در تنهایی

یک ساعت دیگه کنفرانس داریم که من قبل کنفرانس گفتم

هردوسرررمون روتکون دادیم به معنی باشرره وبعدهردو ازاتاق خاری شرردیم من به

طرف اتاق خودم اون هم همین طور

۱ساعت گذشت وبه طرف اتاق کنفرانس راهی شدم واون جا آتناوآیداوساراوفاطمه

رو دیدم

من:سالم باهمه دست دادموکنار آتنا نشستم

من:آتی

آتنا:بله

من:قضیه کنفرانس چیه میدونی؟! آتنا

آتناباشیطنتگفت:توکه اون باالیی بایدبدونی نه ما من:مسخره

آتنا:ولی جدی منم خبری ندارم

بابام:اهم اهم خوب همه آمدن؟!

یه بله مثل دبستانی هاگفتیم وبابا شروع کردوگفت:

خب می خوایم یه باند مواد رو دسررتگیر کنیم وکسررانی که به عنوان پلیس مخفی

واردباند می شن سرگرد جودی وسرهنگ کاظمی هستن

که درهمه زمینه ها موفق بودن واز همه ی شرررما می خوام که باهدوتاشرررون

همکاری کنین . مفهموم بود

همی یک صداگفتیم:بللللهههه

روی دیتاعکس خالف کاروگذاشت وبرای هرکدومشون …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.