دانلود رمان عطر شیطان pdf از سیده سمیرا قریشی لینک مستقیم

دانلود رمان عطر شیطان pdf از سیده سمیرا قریشی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سیده سمیرا قریشی میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان عطر شیطان

آخه بابا من تو خونه میپوسم،من اگه کار نکنم تمام

عزت نفسم میره زیر سوال

مامانم با دلخوری نگاهم کرد و گفت:

این حرفا چیه میزنی تو؟ دختر تا خونه ی پدرشه

وظیفه ی پدر و مادره که خرجشو بدن

مامان من از اون دختراش نیستم،من دوست دارم

خودم کار کنم و روی پای خودم بایستم

پدرم رو به مادرم کرد و گفت:

از همون اول که رفت سر کار به شما گفتم نزار

پولشو خرج کنه،بزار پس انداز کنه برای آیندش،تا

من هستم چه نیازی که خودش خرج خودشو بده؟حاال

ببین چی میگه

بابا جانم، به خدا که من نمیخوام شمارو ناراحت

کنم،ولی شما خودتون من و سبحان و مستقل بار

آوردید

درسته دخترم،من نخواستم شما به کسی وابسته

باشید،مثل خودم که از اول روی پای خودم وایسادم

و از ده سالگی توی کارگاه مردم کار کردم و خرج

خودمو مادر و خواهرمو میدادم….

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کل کلای منو غزل مسیحه زادخو

قسمت اول رمان عطر شیطان

ببین بابا، آش کشک خالتم بخوری پاتم،نخوری

پاتم

شیرین زبونی نکن که ایندفعه خامت نمیشم

بابا جونم من تنها تو خونه میمیرم

مامانم با عصبانیت بهم نگاه کرد و گفت:

دختر تو چرا چرت و پرت میگی؟میپوسم و میمیرم

چیه؟مگه این همه آدم تو خونه موندن چیزیشون

شده؟

مامان من با بقیه فرق دارم، هر وقت تو خونه ام

انگار در و دیوار خونه داره جسم و روحمو

میخوره،باید برم بیرون تا نفس بکشم

سبحان از اتاق اومد بیرون و گفت:

ای بابا شما هم ساعت دوازده شب وقت گیر

آوردید؟

من صبح اول وقت باید برم سر کار

رفتم سمت سبحان و گفتم:

قربون قد و باالی داداش…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …