دانلود رمان عشق دوم pdf از ناشناس بی احساس با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق دوم pdf از ناشناس بی احساس با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ناشناس بی احساس میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اروتیک

خلاصه رمان عشق دوم

نیوشا دختری ۱۵ ساله است که خواهر زاده ۴ ساله اش رو میدزدن و در ازای

ازادی اون نیوشا رو می خوان بالجبار خودش رو تسلیم میکنه و اون ها

چشماش و دستا و پاهاش و دهنش رو میبندن در حالی که برهنه است

نیوشا روزها دست های گرم مردی رو روی ممنوعه های بدنش احساس میکنه

تا اینکه اونو آزاد میکنن اما میگن ۵ سال بعد دقیقا روز تولدش دوباره اون رو خواهند دزدید

اینبار برای همیشه

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سالوس

قسمت اول رمان عشق دوم

با تعجب به مهسا نگاه کردم:

حتما خیاالتی شدی مهسا کی میاد مارو تعقیب کنه؟

دوباره به ماشین سیاه رنگی که شیشه های دودی و

مرموزی داشت نگاه کردم، به هیچ عنوان تو ذهنم

نمی گنجید که بخوان تعقیبمون کنن

مهسا: نمیدونم اصال حس خوبی به این ماشین ندارم

از وقتی از مدرسه در اومدیم حواسم هست که

دنبالمونه چشم از مهسا برداشتم و دوباره به ماشین مرموز

نگاه کردم، شک و بد دلی مهسا به من هم سرایت

کرد، دلشوره به جانم افتاد اب دهنم رو

قورت دادم و با ترس دست مهسارو گرفتم:

ولش کن بیا زودتر بریم خونه

قبول کرد و اینبار هردو شروع کردیم به دوئیدن قلبم

بی امان تو سینه ام می زد من دختر ترسویی

بودم که از سایه خودمم می ترسیدم مهسا با این

حرفش بد ترسی به دلم انداخته بود مثل روزنامه

ای که هفته پیش در مورد اسید پاشی بروی

زن جوانی رو گزارش نوشته بود و تنها موردش هم

زیباییش ذکر کرده بود و جنون فرد مجرم

وقتی به سر کوچه امان رسیدیم از شدت دوئیدن نفسم

باال نمی اومد ایستادیم و چشمام ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …