دانلود رمان عشق تلخه یا شیرین pdf از معصومه مستقیم

دانلود رمان عشق تلخه یا شیرین pdf از معصومه مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان معصومه میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجنماعی

خلاصه رمان عشق تلخه یا شیرین

داستان درمورد دختری است که در اوج تنهایی و مشکلات خودش،بنابر دلایلی در پیچ و تاپ

عشق قرار میگیرد و با آن دست و پنجه نرم میکند. عشق در حین تلخی و سختی شیرینی

خاصی داره ک بعد از اتمام سختی به آن پی میبریم…عشق واژه ی ترسناک و شاید هم زیبا

باشه،ک در نظر انسان ها متفاوت است. بعضی از عشق ها با پایان خوش و بعضی با پایان

بد به اتمام میرسه…پس میتونیم بگیم عشق هم تلخه هم شیرین،

هم ترسناک هم زیبا،هم خوب و هم بد ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخو

قسمت اول رمان عشق تلخه یا شیرین

انقد بی فدر بود ا نفهتید یه دختر ۲۰ سههاله چجوری باید

تنها مندگی کنه تو دنیایی ا پر ام گرگه با بغضههی

ا چسبیده بود به گلوم تند تند رفت ستت اتاقن به

نرگم خان صاحبخانه ی دنتا اتاق توجه ندردم نقتی

رسیدم تو اتاق بغض ترکید ن هق هق سر گرفت

بعد ام مدتی که نتیدنن چند ساعت بود با سردرد عجیب

پا شدم ن رفت ستت سرنیم بهداشتی صورتتو با

اب سر د شست ن راه افتادم پیش آینه. با حوله ی کوچد

صورتتو خشک کردم ن شونه رن گرفت ن موهای بلندم

ا تا باسههههن بود رن شههههونه کردم نگام افتاد به صههههورت

ا چقد جیاب بود البته اینو بهترین دنسههههت شههههالیزه

میگه چشتای طوسی با لب های قلوه ای ن کتی گوشتی

.دماغ ساده ا به صورت میومد ن پوست گندمی

شلوار جین هتیشگی رن پوشیدم ن مانتو شان مشدی ساده

رن با کفش آن استار سفیدم پوشیدم ن رفت ستت

کیف نسایل ن ریخت تور ن ام اتاق خاره ش…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …