دانلود رمان عشق اشتباه pdf از آمنه احمدی با لینک مستقیم

دانلود رمان عشق اشتباه pdf از آمنه احمدی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آمنه احمدی میباشد

موضوع رمان :عاشقانه/غمگین

خلاصه رمان عشق اشتباه

 دختری که برای ادامه تحصیل به تهران میره روز اول با پسری به اسم امیر آشنا میشه

که از طرف خاهرش اومده که بیتارو عاشق خودش کنه بیتا به امیر دل میبنده شب

عروسی خاهرش عشقش با خاهرش می بینه و به فکر انتقام میوفته…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان باران را به آتش میکشم

قسمت اول رمان عشق اشتباه

بعداز خداحافظی با خانواده هام اون چمدون هارو تحویل

باربری دادیم…

سوار هواپیماه شدیم انقدر خوابم می اومد به فرشته گفتم:

-من می خوابم رسیدیم بیدارم کن

فرشته با لحن بامزه گفت:

چشم غره رفتم، چشمام رو هم گذاشتم که خوابم برد

تو خواب شیرین بودم که یکی

نیشگون از بازوم گرفت؛ با عصبانیت چشم هام باز کردم که فرشته

گفت:

– پاشو رسیدم

اگه داخل هواپیماه نبودیم دخل شو می آوردم خخخ.

زود بلند شدم باهم رفتیم بیرون اخ جون من همیشه دوست داشتم بیام

تهران

اخه ما رشت زندگی میکنیم

بابا نمی ذاشت بیام تهران

االنم که دانشگاه قبول شدم این قدر اصرارش کردم که بالخره قبول

کرد

با داد فرشته به خودم اومدم:

-کجایی بیتا!؟

اخم کردم با اخم گفتم:

مها چته نکبت ترسیدم ،چرا داد می زنی نکبت خودتی،

دوساعته دارم صدات می کن -خب چیه کار داشتی

گوای بابا کجای تو دختر

-همین جام، خخخ خوب بگوای بابا کجای تو دختر!

فرشته چشم غره رفت گفت:

از فرودگاههیچی بریم خونه.

تاکسی گرفتیم رفتیم خونه که بابا عمو )بابای فرشته(برامون گرفتن

چمدون هارو با زحمتی زیاد بردیم داخل خونه با دیدن خونه دهنم باز

موند فرشته هم همینطور انقد خونمون قشنگ بود که نگو

انقد قشنگ بود، که یه ساعت داشتم بهش نگاه می کردم ،دیوارا با کاغذ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …