دانلود رمان عاشقم بمون pdf از فاطمه صفری با لینک مستقیم

دانلود رمان عاشقم بمون pdf از فاطمه صفری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه صفری میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عاشقم بمون

با صدای دل آرام گوشیم از خواب بیدار شدم به ساعت نگاه کردم وای من اینقدر خوابیدم

زود از تخت پایین اومدم رفتم تو دستشویی صورتمو شستم تو آینه به خودم

نگاه کردم چشمام باد کرده بود اومدم بیرون رفتم از کمد دیواری ی مانتوی

آبی نفتی باشلار جین یخ کشیدم بیرون زود لباسامون پوشیدم..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان حاملگی اجباری

قسمت اول رمان عاشقم بمون

جلوی آینه به خودم نگاه کردم چشمای سبز با لب های قلوه ای دماغ کوچک موهای طلای داشتم

که تا کمرم می رسید یه خط چشم کشیدم پنکک و رژ گونه زدم یه رژلب صورتی خوشگل هم

زدم زود آماده شدم رفتم بیرونسلام خانوم صبح بخیر مرسی

مامان کجاستدارن با آقا آریا صبحونه می خورنباشهرفتم از پله ها پایین

سلام سلام دخترم صبحت بخیر مرسی مامان جون من . خوبی آریا خان .بله به لطف تو من .

خواهش می کنم

سر سری یه صبحونه خوردم و بلند شدم که برم مامان. دختر یه چیزی بخور مامان خوردم همین

جوریشم دیر شده من رفتم بای با مامان خداحافظی کردم و رفتن به سوی پارکینگ

وای ماشین خوشگلم ماشینم یه لکسوس قرمز بود سوار شدم با دیواری درو باز کردمو رفتم تو

کوچه یه سرعت از ماشین ها لایی می کشیدم می رفتم راه ۰۷ دقیقه ای رو ۵۱ دیقهای اومدم وای

۸ .۵۷ دقیقه بود کاش استاد نیمه باشه رفتم تو دانشگاه ماشین پارک کردم زود رفتم تو درو زدم

بله بفرماید درو باز کردم سلام استاد سلام خانوم تهرانی این چه وقته اومدنه ببخشید استاد دیر

شد باشه بفرمایید تو دیگه تکرار نشه سر سرخوندم مثل همیشه شبنم جا نگه داشته بود رفتم

نشستم کنارش

سلام شبنمی خوبی یه …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …