دانلود رمان شهرداد pdf از زهرا سادات با لینک مستقیم

دانلود رمان شهرداد pdf از زهرا سادات با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان زهرا سادات میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان شهرداد

با امدنت فصل جدیدی را در زندگی ام به وجود اوردی…

وبا رفتنت تمام فصل های زندگی ام را به فصل خزان تبدیل کردی

رمان پیشنهادی:دانلود رمان تاوان شکستنم زهرا سادات

قسمت اول رمان شهرداد

یخ زده از ترس روانی حاال اگه میرفتی تو خونه چی میشد همش قصدش این بود که من

میترسم یا نه اخه تو فضولی نگیییییبببن پریدم باال اووووف داییم بود

چی میگفتی با خودت وروجک

هیچی دایی صددفعه گفتم وقتی میخوای صدا بزنی اروم صدا بزن این چه عادتیه شما

داری داد میزنی

داییم؛ دوست دارم مشکلیه

اره مشکلیه بعدشم اومدم از بغلش رد شم با یه حرکت بلندم کرد داد میزدم دایی بز ارم

پایین داییییی ولی گوشش بدهکار نبود اخر از روش خودم استفاده کردم گوششو گاز گرفتم

یه جیغ بنفش کشید وگذاشتم زمین نگین برات دارم افتاد دنبالم تو حیاط مامانجونم من

میدوییدم اون میدویید تا اینکه یه جا خوردم زمین اومد باال سرم

بگو غلط کردم

عمرا

بگو نگین به نغعته

نچ نمیگم افتاد به جونم انقدر قلقلکم داد که دیگه داشتم میمیردم

بگو غلط کردم

نچ نمیگمبدترمیکنم دیگه داشتم کم میوردم اومدم بگم دایی غلط کردم که مامانجونم دایی ر ا صدا زد

ولش کن بیاین ناهار داییم؛ حیف که مامان صدا زد وگرنه برات داشتم از رو زمین بلند شدم

زبون براش دراوردم رفتم توخونه…

اخ جون ناهار قورمه سبزی بود پریدم مامانجونمو بوس کردم گفتم عاشقتم مامان جون

بشین بچه کم زبون بریز بعد از اینکه ناهارمو خوردم رفتم تو اتاق تا یکم بخوابم داییمم

اومد یکم اونور تر من خوابید نگین؟

جونم!

اون حرفارو با کی بودی؟

کدوم حرفارو؟

همون پسره ی اکبیری وفضول واینا حرفا

اهان با …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …