دانلود رمان شروع یک داستان تازه pdf از khale ghezi با لینک مستقیم

دانلود رمان شروع یک داستان تازه pdf از khale ghezi با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان khale ghezi میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان شروع یک داستان تازه

داستان درباره ی دختری نویسنده ای هستش که فکر می کنه خیلی درگیر کارش شده و

از همسرش دوره در ادامه داستان جریاناتی بین اون و برادر شوهرش به وجود میاد و

ه دنبالش مشکلاتی که با همسرش پیدا می کنه و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان خدمتکار هات من

قسمت اول رمان شروع یک داستان تازه

پشت لب تابم نشسته بودم مشغول تایپ کردن بودم کاری که بیشتر ساعات روزِ منو می گرفت

کاری که باعث شده بود یادم بره همسر مهربونی دارم، که بهم احتیاج داره کسی که بهم عالقه

داشت االنو نمی دونم ولی اون موقع ها خیلی دوستم داشت من براش مثل قبل نیستم حتما دیگه

اونقدرا دوستم نداره نگاهمو به سمت ساعت دیواری حرکت دادم ساعت یازده بود نمی دونم چرا

ولی دلم برای همسرم تنگ شد حتی نوشتن هم نتونست وسوسم کنه

به سمت اتاق خواب رفتم همسرم روی تخت نشسته بود و مشغول خوندن کتاب بود با عشق

نگاهش کردم هنوزم مثل روز اول عاشقش بودم نگاهش بهم افتاد لبخندی زد و کتابو بست بعد

دستاشو باز کرد منم مثل بچه ای خودمو تو بغلش انداختم منو به خودش فشار داد سرمو آوردم

باال تا صورتشو نگاه کنم لبخندی زد و صورتم رو بوسید همون طور که با موهام بازی می کرد گفت:

حتما حسابی خسته شدی! نه خسته نبودم دلم برات تنگ شد

داری منو لوس می کنی؟ باز چی شده؟ بهزاد؟

آروم سرمو بوسید و گفت: می دونم عزیزم، باهات شوخی می کنم

بلند شدم و کنارش نشستم دستمو بین دستاش گرفت آروم با انگشتام بازی می کرد گفتم:

میدونی داشتم به چی فکر می کردم؟ به چی؟

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …