دانلود رمان شاخه نبات pdf از آزیتا خیری با لینک مستقیم

دانلود رمان شاخه نبات pdf از آزیتا خیری با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان آزیتا خیری میباشد

موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان شاخه نبات

دکتر “ارکیده افشار” در آستانه اعدام و درست پای چوبه دار لب باز می کند.

از چوبه اعدام دور می شود. ولی راز قصه همچنان سر به مهر است.

چه کسی دکتر ابراهیم را کشت؟!

این قصه حکایت تلاش های جسورانه دختری ست که برای رسیدن به هدفش از آرزوها و حتی آزادی اش می گذرد.

“شاخه نبات” ثمره خون دل خوردن های ارکیده ست برای به نتیجه رسیدن آنچه که به آن باور دارد؛

باوری از جنس لبخندهای ماهگونه یک نوزاد!

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عشق ناشناخته آزیتا

قسمت اول رمان شاخه نبات

پیچ کوچه را که گذشتیم،ناگهان اشک در چشمم خشک شد.هر دو ایستادیم،مادرم دست

مرا رها کرد و با لحن پر از «چرا مردم در خانه سمیه خانم جمع شده اند؟ چه اتفاقی افتاده؟

وای خدا مرگم بدهد. »تردید گفت: عده زیادی در کوچه تجمع کرده بودند و پچ پچ می کردند.

هر کس چیزی می گفت.پشت سر مادرم می دویدم تا بتوانم به او برسم.همه به مادر خیره شده بودند.

متوجه شدم که همگی با دیدن ما یکباره ساکت شدند.خدای من! یعنی چه اتفاقی افتاده؟

ناگهان به فکر مهدی افتادم.فریاد کودکانه ام تن منتظر کوچه را لرزاند. مادرم با صدای فریاد من

مات و مبهوت به صورتم خیره شد.هیچ حرفی نزد.من هم دیگر هیچ نگفتم و فقط با نگاه نگرانم

جوابش را دادم.تمام بدنم می لرزید.انگار که داشتم به ظرف جهنم گام بر می داشتم.

از صدای پچ پچ مردم که دوباره شروع شده بود وحشت داشتم.میان چهارچوب در خشکم زد:

چرا در خانه باز است؟این مردم اینجا چکار دارند؟ چرا مهدی…؟ در همین لحظه مادرم مرا پس زد و

به درون حیاط هجوم برد.همه جا…

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …