دانلود رمان سلبریتی مغرور pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقیم

دانلود رمان سلبریتی مغرور pdf از فاطمه رنجبر با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فاطمه رنجبر میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان سلبریتی مغرور

قصه ی دختری که بخاطر عشق به یه پسر از خانواده طرد میشه البته

دخترمون یکم تخس و لجبازه فقط از روی رو کم کنی از خونه میره و از رو

لجبازی چند سالی رو از خانواده دور می مونه تا اینکه میفهمه انتخابی

که کرد اشتباه بود پسر قصه بهش خیانت می کنه اونم با نزدیک ترین دوستش

از اینجا به بعد داستان یه چیزهایی رو میشه و یه اتفاق های عجیب میفته…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آب و آتش فاطمه رنجبر

قسمت اول رمان سلبریتی مغرور

چشم هام رو بستم و نفسی عمیقی کشیدم لبخند روی

لب هام نشست گل و شیرینی که خریده بودم رو

گرفتم از ماشین پیاده شدم و برای اولین بار دوست

داشتم سوپرایزش کنم خیلی دوست داشتم بببینم از

خبرم چه حالی بهش دست میده آروم در حیاط رو باز کردم و بی سرو صدا

داخل رفتم فاصله حیاط تا خونه رو بدون هیچ سر و صدایی

طی کردم سرم رو به در چسبوندم هیچ صدایی به گوشم

نخورد لبخندم پررنگ تر شد آروم در رو باز کردم و

تو خونه رفتم استرس تموم وجودم رو به لرزش در

آورده بود و دستام به شدت می لرزید

آهسته سمت اتاقش قدم برداشتم در اتاق نیمه باز بود

لبخند زدم و دستم رو روی دستگیره در گذاشتم تا

خواستم در رو باز کنم با صدایی که شنیدم دستم به

روی دستگیره خشک شدحتی لبخندمم از رو لبام پر

کشید

نیازی نبود سرم را به در بچسبونم صدای خنده هاشون

وقربون صدقه هاشون واضح به گوش می رسید از

الی در نیمه باز شده همه چیز را می شد دید لرزش

دستام بیشتر شد چشم ..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …