دانلود رمان سرنوشت دامون pdf از نازنین رامی نیا مستقیم

دانلود رمان سرنوشت دامون pdf از نازنین رامی نیا مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نازنین رامی نیا میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان سرنوشت دامون

 پسری که با خیانت نامزدش دور خود حصاری از غرور میکشد تا اینکه به عنوان استاد وارد

دانشگاه می شود و با دختر شاد و شیطونی رو به رو می شود…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نت های هوس مسیحه زادخو

قسمت اول رمان سرنوشت دامون

ساعت شیش صبح بود که با سردرد بدی از خواب پا شدم این سردرد ها برای من

تازگی نداشت به سمت حموم رفتم ده دقیقه ای دوش گرفتم از حموم بیرون زدم

به سمت کمدم رفتم پیراهن سرمه ای همراه شلوار مشکیم بیرون کشیدم بعد از

اینکه لباسام رو تنم کردم به سمت آیینه رفتم موهام رو..رو به باال شونه زدم ساعت

مارکم رو دستم کردم شیشه عطرم رو برداشتم پشت گوش هام و روی مچ دست

هامو چند بار هم روی گردنم و لباسم عطر زدم بعد از برداشتن کت و تمام مدارکم

از اتاق بیرون زدم چند تا لقمه نون و پنیر خوردم و بعد از پوشیدن کفش سورمه ای

نیم بوت سوار ماشین شدم ریموت رو زدم با سرعت به راه افتادم

آیدا

با غرغر های مامان دست از خواب شیرینم برداشتم با اخم های در هم رفتم سرویس

کار های واجب رو انجام دادم یعنی خدا لعنت کنه کسی رو ک دانشگاه رو اختراع

کرد

مگه دانشگاه هم اختراع شد چه باحال چقدر دیر من کشفش کردم المصب

مانتو فیروزه ای با حاشیه های مشکی همراه شلوار خوشگل مشکیم تنم کردم مقعنم

رو هم سرم کردم رو ب روی آیینه ایستادم اول از همه کرم پودر زدم بعدم ریمل

یه رژ صورتی کمرنگ هم زدم برگشتم عقب خودم رو توی آیینه نگاه کردم ای جونم

چه جیگری شدم من  خودشیفته هم..

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …