دانلود رمان ساختمان عاشقی pdf از شایسته با لینک مستقیم

دانلود رمان ساختمان عاشقی pdf از شایسته با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شایسته میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/طنز/غمگین

خلاصه رمان ساختمان عاشقی

یسنا و یاسمین دخترخاله‌هایی که دانشگاه تهران قبول میشن و با ورودشون

به دانشگاه و خونه جدید زندگیشون عوض میشه و

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لحظه های بی تبسم

قسمت اول رمان ساختمان عاشقی

بیخیال به صفحه مانتور نگاه میکردم و ناخونام سوهان

میکشید؛برعکس من یاسمین تا کمر رفته بود تو لبتاپ

چشم غره اي بهش رفتم با لبخند شیطاني زدم پس کلش که مثل یویو رفت

تو لبتاپ برگشت عقب

برگشت برزخي نگام کرد نیشگوني ازم گرفت:چته وحشي

براي چي میزني عهههه

-خب باو تا کمر رفتي تو لبتاپ کور میشي صبر کن میاد دیگه

بهتوچه هاااا عجب فضولي هاااا

-تو بيجنبهاي ایییییش

شیطون میگه بزنم تاشي به سنگ بگي کاشيهااا

شیطون نگاش کردم:اوال شیطون غلط کرد،دوما اگه بزني منم به ننت

میگم

چشماش ریز کرد:مثال چي میخوایي بگي

بلند شدم از رو صندلي لبخند پهني زدم:همون قضیه دیگههه

یسنا بهخدا زنده زنده خاکت میکنم

-نمیتوني بگي خانم عاااااااشق.

یسناااااااا
جیغي کشیدم رفتم رو تخت یاسمین خرص میخورد من میخندیدم

بعد سرم تکون دادم که حمله کرد سمتم:به خدا با همین دستام پرپرتمگه

دروغ میگم،عاشقي دیگه،اونم عاشق چه کسیییي واي واي واي

میکنم ورپریده

تا خواستم فرار کنم وشمم خورد به لبتاپ ایستادم با دیدن اسمم جیغي

کشیدم مه یاسمین سنگکوب کرد بدبخت

-جییییییغ اااااخ جوووون قبول شدممممم یسنا رادش دانشجو معماري

دانشگاه تهران اهااااا بیا وسسسسسط

شروع مردم به قر دادن اهنگ خوندن:حاال واویال لیلي دوسش دارم

خیلي اهااااا صدا دستا نمیاد

داشتم همینجوري میرقصیدم که صداي جیغ یاسمین هم اومد:جیییییییغ

یاسمین حضرتي دانشجو معماري تهراااان

جیغي کشیدم پریدم بغلش باهم میپریدیم هوا جیغ حیغ میکردیم

دوییدیم بیرون رو پله جیغ جیغ میکردیم:قبول شدیممممممم واااااییي

با صداي داد ما مامان…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …