دانلود رمان رینگ و عشق pdf از مریم خسروی با لینک مستقیم

دانلود رمان رینگ و عشق pdf از مریم خسروی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم خسروی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان رینگ و عشق

در آن سوی دنیای انسان ها، دنیایی است پاک و ناب برای عاشقانِ دلباخته!

این رمان داستان دختری خشن و بی احساس رو روایت می‌کنه؛

در گذشته اتفاقات تلخی براش افتاده و حالا ورق زندگی اش برگشته…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان تجاوزی به رنگ عشق

قسمت اول رمان رینگ و عشق

دستکشم رو از دستم درآوردم و گوشهی رینگ انداختم؛ این مسابقه هم تموم شد.

روی بینی ام دست کشیدم تا شدت شکستگی رو بررسی کنم

آخه این چهارمین بار بود که دچار شکستگی از ناحیهی

بینی میشدم.

سانا مربی ام باالی سرم ایستاد و گاز استریل رو دستم داد. کنارم نشست و گفت:

سانا: تا شش ماه آینده حق شرکت تو مسابقات رو نداری.

خندهی مسخره ای تحویلش دادم. داشت از محاالت حرف میزد! من تمام زندگیم تو همین رینگ مبارزه خالصه

میشد؛ حتی قید خانواده ام رو هم زدم برای این ورزش، حاال این چی میگفت؟

_ ممنون، با این حرفت شادم کردی در حالی که چسب کاغذی رو روی بینی ام فیکس میکرد جدی و سرد گفت:

سانا: اما من شوخی نکردم زارا! هفت ماه دیگه یه مسابقهی مهم در راهه و باید تا اون موقع تو دورهی ریکاوری باشی.

هفت ماه دیگه چه مسابقه ای بود که انقدر برای سانا ارزش داشت؟! ازش سوالی نپرسیدم و بلند شدم به سمت رختکن

سالن حرکت کردم. سانا هیچوقت بی دلیل حرفی نمیزد؛ چون از شرایط من مطلع بود.

لباس هام رو عوض کردم و از سالن بیرون رفتم؛ سوار ماشینم شدم و راه افتادم سمت خونه. در طول راه انقدر ذهنم

مشغول دایان بود که نفهمیدم چه جوری به خونه رسیدم!دایان برادرم بود؛ سه سال

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …