دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا pdf از تارا ft با لینک مستقیم

دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا pdf از تارا ft با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان تارا ft میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/پلیسی/هیجانی/عاطفی/تخیلی

خلاصه رمان روشا شرورترین دختر دنیا

همیشه بهش فکر میکردم..تنها ارزوم بود..که ای کاش منم پدر داشتم تا .

خودمو براش لوس کنم هر وقت دلم پره برم تو اغوششو براش دردو دل کنم .که

که روز پدر با ذوق برم بغلشو بگم روزت مبارک بابایی همش حسرت.!! ولی هیچ وقت

فکرشم نمیکردم که همچین سرنوشتی پیش روم باشه .

هیچ وقت هیچ وقت فکرشم نمیکردم یه روز تو جادهعشق قرار بگیرم..

این رمان سرنوشت دختریه که تو بچگی پدرشو از دست داده و

تو اینده میفهمه که پدرش زندست….

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان طناز اسیر برزین

قسمت اول رمان روشا شرورترین دختر دنیا

روی کناره ی جدول راه میرفتمو دستامو بھ کولھ پشتیم گرفتھ بودم ….

بھ این فکر میکردم کھ امسالم گذشت..

قرار بود ده روز دیگھ کارنامھ ھا روبدن زیاد واسم فرقی نداشت چون مثلھ ھمیشھ

نمره خوبی در انتظارم بود.! تو حال خودم بودم کھ احساس کردم یھ ماشین کنارمھ تا

برگشتم….

چند نفر از اون ونھ مشکی پرین پایینو دورم کردن .ھوووویی چتونھ راھمو سد

کردید برید کنار ببینم… ھمشون نسبت بھ ھیکل ریزه میزه ی من غول بودن چون

کلاس کاراتھ میرفتم ودفاع شخصیمم عالی بود ترسی نداشتم

یھ نفر اونارو کنار زدو اومد جلو یھ عینک افتابیھ بزرگ رو چشاش بود ولی قد بلندی

داشتو مشخص بود کھ روی ھیکلش خیلی کار کرده پوستھ گندمیھ روشنی داشت ولی

چیزی از صورتش متوجھ نشدم چون نگام بھ اسلحھ ی تو دستش بود با صدای ارومو

بهش گفت:بشین تو ماشین …..ھااااان چی گفتی ؟؟ چرا بشینم

تو ماشین برو کنار ببینم بعدشم خواستم ھلش بدم و از کنارش رد بشم کھ بادستش

جلومو گرفت :..کجا خانوم بودی حالا .

چی میخای چرا نمیزاری رد بشم..

 

 

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …