دانلود رمان روز را بلندتر می خواهم pdf از رهایش با لینک مستقیم

دانلود رمان روز را بلندتر می خواهم pdf از رهایش با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان رهایش میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان روز را بلندتر می خواهم

داستان زندگی یه نفره، کسی که شاید و در ظاهر یه زندگی عادی، با بالا و پایین های معمولی

با تلاش های روتین برای امروز رو به فردا رسوندن، برای گذر از فراز و نشیب های روزگار رو از سر

می گذرونه اما همیشه وقتی گذشته و آینده یه جایی توی حال بهم می رسن، واکنش های

متفاوتی رو ایجاد می کنن. احساسات مختلف، برخوردهای متغیر، نتیجه گیری های متفاوت

دامون هست و روزگارش، روزگار گذشته و حالش و از همه مهمتر آینده اش…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان پنجره ها می میمیرند رهایش

قسمت اول رمان روز را بلندتر می خواهم

درست شد؟:

می شه
اميد به خدا مطمئنی؟:

اوؾ می شه انقدر نری و نيای؟

يه چيزی حدود يک ساعت و نيمه سرت اون توِا:

خب باشه مگه سرم تو حفره های ممنوعه ی توِا که شاکی هستی

برو يه ساعت و نيم ديگه بيا صحيح و سالم تحويلش

بگير برو برو من تو رو يه ساعت و نيم دور و بر خودم نبينم

 باشه، پس من می رم لباسهامو بشورم و:

برگشتم سمتش و با چشمهای گرد شده و ابروهای درهم زل زدم

بهش همون جوری که انگشت اشاره اش رو می ماليد به

چونه اش گفت: خب اميدی به درست شدن اين ماشين ندارم

از جام بلند شدم، دستهامو گذاشتم رو شونه هاش و همون جوری

که به سمت ورودی آشپزخونه هلش می دادم گفتم: برو تا

سر کوچه و برگرد، صدای نخراشيده ی نتراشيده ی

اين ؼارؼارک تو اين خونه طنين انداز می شه بدو

بدی اين آشپزخونه های مدرن همينه ديگه در نداره در داشته باشه

تيپا می زنی در …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …