دانلود رمان درنده ولارینال pdf از mahya1993 با لینک مستقیم

دانلود رمان درنده ولارینال pdf از mahya1993 با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان mahya1993 میباشد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان درنده ولارینال

پشت آن کوهاي بلند بعد از چمنزارها ايستاده اند آرام و نوراني

درخشان و با شکوه اسبهاي سفید روشنايي و کوه

پشت قله پشت برفها پشت آينه و پس باران خواهد

آمد به رنگ رويايي سپيد و نوراني خواهد آمد

پس از باران تند پس از رعد و برق و طوفان يک نفر از پس آينه مي آيد يک نفر پس از باران “

صدای رعد و برق او را وحشت زده از حال خود خارج کرد این زمستان گویی

تمامی نداشت و انگار می خواست برای ابد بدون بهار بر ولارینال حکمفرمایی کند

رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخو

قسمت اول رمان درنده ولارینال

رو به روی دیوار ایستاد و با ناخن خط عمیق دیگری روی آن کشید در ذهنش شمرد : ۷۷۲۲

این دیوار حاال دو هزار و ششصد و هفتاد و هفت خط عمیق داشت چشمانش را به دیوار کناری

دوخت که بر خالف این دیوار خطوط نامنظم و درهمی داشت خط های روی آن دیوار اثر ناخن

های هر ده انگشتش می شد که گهگاه با نهایت خشم و عصبیت روی آن می کشید خط های

منظم این دیوار اما حکایت دیگری داشت خطوط عمیقی که روی این دیوار با ناخن سنگی

انگشت اشاره اش حک می شد نشان از روزهایی داشت که در این چهاردیواری فوالدی – سیمانی

می گذشت روزهایی که هر کدام جراحتی بسیار درد آورتر ، بر دیوار قلب او بودند

روی صندلی تخت گهواره ای شکل و شکسته اش نشست و به دیوار ها خیره شد گلویش از

شدت تشنگی می سوخت و حواسش به خاطر همین عطش به حدی حساس شده بودند که می

توانست بوی خون مردمی که از جاده پایین رودخانه …

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …