دانلود رمان دردسر pdf از sawyer ,Nastaran.n,Paria.sh با لینک مستقیم

دانلود رمان دردسر pdf از sawyer ,Nastaran n,Paria sh با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان sawyer ,Nastaran n,Paria sh میباشد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/رازآلود

خلاصه رمان دردسر

راز ! مثل یه ارایش نظامی برای حمله اس

چیزی که زندگی سه تا دخترو ساخته و داره شکل میده

دردایی که جدا از درد عشقه دردای واقعی دردناک

مثل شطرنج باید عمل کرد باید جنگید باید مهره هارو بیرون بندازی تا ببری

اما واسه بردن خیلی از مهره ها بیرون افتادند

ولی باید دردسرهارو به جون خرید ریسک کرد

باید با دردسر زندگی کرد

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان محاق

قسمت اول رمان دردسر

نگار

زیر چشمی نگاهی به اطرافم کردم خونه غرق در دود سیگار بود،سرفه های پی

در پی ام حرصم رو در آورد تو این قبرستون یه چیکه آب پیدا نمیشد؟لعنتی

بعد سه ساعت کش مکش مغزی از جام بلند شدم و راه افتادم سمت آشپزخونه

مثل همیشه پخش روی کاناپه دیدمشون

دوتا تن لش،

کوبیدم تو سر باران و گفتم: مثل سگ سیگار میکشی خب اون در المصب رو

باز بزار

هوم بلندی کشییید و زیر چشییمی نگام کرد و گفت:منو از خواب نازم بیدار

کردی بگی چرا درو باز نذاشتم خب المصب مگه جنگه،باز کن خودت درو

تیز نگاهش کردم و گفتم :

اگه حالشو داشتم میرفتم اب میخوردم

نشستم روی کاناپه و گفتم :

-خب االان به نظرت آب گلدون رو بخورم یا آب تنگ ماهی؟

رویا زیر چشمی با صدای کلفت شده از خواب گفت:

-میگم چرا بیخود چرتو پرت میگی تنگ ماهیمون کو؟اخری شو یادت رفت با

دمپایی زدی توش؟همون اب گلدون رو بخور بهدا شتی ترم ه ست طعم قهوه

هم میده غلت زد و باز خوابید

باران با تعجب نگاهمون کرد و گفت:

اگه دوتا انگل تو دنیا باشه شما دوتایید

بینیمو کشیدم باالو گفتم :

_تو از همون اولم با…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …