دانلود رمان خیال تو می ارزد به داشتن همه pdf از سارا افرا با لینک مستقیم

دانلود رمان خیال تو می ارزد به داشتن همه pdf از سارا افرا با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان سارا افرا میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/غمگین

خلاصه رمان خیال تو می ارزد به داشتن همه

ساحل دختری که کسی رو جز عزیزش نداره .و پدرو مادرش رو سالهاقبل از دست داده در

یکی از روزها که جلوی خونه از ماشین پیاده میشود با زن و پسری آشنا میشود

که مسیر زندگیش اش را به کل تغییر می دهد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آراس سحر شعبانی

قسمت اول رمان خیال تو می ارزد به داشتن همه

ازماشین پیاده شدم نگام به زن و پسری

خوردکه انتهای کوچه ی بن بست

جلوی درقدیمی و زنگ زده خونه

عزیزایستاده بودند

سالم کردم

زن مسن که مشغول حرف زدن باببخشیدباکی کاردارید؟!

پسری که به نظر میومد پسرش باشه

بود .باشنیدن صدام به عقب برگشت

کمی مکث کرد توی چهره ام دقیق شد

ویهو ب*غ*لم کرد

جاخوردم!!

باشوقی که توی صداش پیدا بود گفت .

توبایدساحل باشی چقدربزرگ شدی

عزیزکم

هنوزجمله اش تموم نشده بود که دربا

صدای تیکی بازشدواردحیاط شدیم

عزیزهمان طورکه چادراش را مرتب

میکردبه سمت زن امد درآغوشش کشید

ازبرق توی چشماش.پیدا بود که از دیدن

این زن خوشحال

همین طورکه باهم ازحیاط ردمیشدیم

عزیزنگاهی به پسرهمراه زن انداخت

زینت این امیرمهدی !

می بینی دیگ برای خودش مردی شدهاره خودش .

ماشالله بزنم به تخته چه مردی شده واسه خودش

خدافظ اش کنع پس احسان کو نمیبینمش!!

زینت سری ای روی تاسف تکون داد

میخوای کجاباشه عزیز وردل اون دایی کله شقش

هرکاری کردم نتونستم موندگارش کنم .

اخرشم رفت

ان شالله زودی برمیگرده

به دلت بد راه نده

کمی مکث کرد .

دستی گوشه ل*ب*ش کشید ومتفکر به عقب نگاهی انداخت

زینت جان پس قاسم کو نکنه بچه ام پشت درباشه

ساحل برو

اومدم برم سمممت در که زینت چرخید مد دسممت

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …