دانلود رمان خواهر خوانده pdf از صدیقه سادات محمدی لینک مستقیم

دانلود رمان خواهر خوانده pdf از صدیقه سادات محمدی لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان صدیقه سادات محمدی میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/جدید

خلاصه رمان خواهر خوانده

نیهان دختری ۱۷ساله، به خاطر اینکه ناپدریش می‌خواد اونو بفروشه، مجبور می‌شه از خونه فرار کنه…

و در طی اتفاقاتی با حسام پسری تنها که خانواده‌اش رو از دست داده و عشقی یکطرفه

به خواهرخوانده‌اش هستی دارد, آشنا می شود.آشنایی حسام و نیهان سرآغاز ماجراهایی می شود که …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان در حصار گذشته

قسمت اول رمان خواهر خوانده

پاییز از راه رسیده بود و هوا سرد و شیشههای ماشین عرق کرده بود. حسام

پشت فرمان ماشین، به انتظار سبز شدن چراغ راهنما نشسته و چشم به دختر

بچه هایی داشت که بین ماشینها در گردش بودند. یکی فال میفروخت و یکی

گُل، دیگری اسپند دود میکرد و گاهی شیشهی ماشینی را با لُنگ پاک

میکرد. دختر بچهای هفت، هشت ساله که از شدت سرما گونهها و بینیاش

سرخ شده بود، نزدیک ماشین آمد. موهای آشفتهاش از کنارههای روسریِ

رنگ و رو رفتهای که روی سر داشت، بیرون ریخته بود و لبخند به لب داشت.

با انگشتهای ظریفش به شیشهی ماشین زد و گلهای رز قرمز را باال گرفت و

با لحن شیرینی ملتمسانه گفت:

– آقا گل نمیخوای؟ بخر واسه خانومت ببر خوشحالش کن.

حسام از شیرینزبانی دخترک لبخند روی لبش نشست، شیشه را پایین داد و

گفت

– چه گلهای خوشگلی، چه دختر خوشگلی! اما من که خانوم ندارم…

دخترک با همان لحن شیرین و پر از شیطنت لب باز کرد:

– نامزد چی نداری؟ مامان که داری؟ اصال یه نفر هست که دوسش داشته باشی

دیگه مگه نه؟!

حسام دسته گل را از دخترک گرفت، با تلخندی جواب داد:

– نه نامزد دارم، نه مامان… اما آره، یه نفر هست که خیلی دوسش دارم.

بدون پرسیدن قیمت شاخه گلها….

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …