دانلود رمان خطاهایم پاسوز من شده اند pdf از Moon_shine با لینک مستقیم

دانلود رمان خطاهایم پاسوز من شده اند pdf از Moon_shine با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان Moon_shine میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان خطاهایم پاسوز من شده اند

آرزو دختریه که تو سنین پایین ازدواج کرده اونم بدون درک درستی از مسائل زناشویی و ازدواج

حالا چند سالی از ازدواجش گذشته و زندگی به ظاهر آرومی با مهدی داره

اما این تنها پوسته ظاهری زندگی آرزوست تو وجود آرزو غول‌های خوف‌ناکی

رشد کردن که روح آرزو رو بیمار کردن دردهایی که مهدی بدون مرحم گذاشتن

روی اونها رهاشون کرده و کار آرزو رو به جایی رسونده که

اون رو تبدیل به یه زن خطرناک کرده

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان مانی ماه Moon_shine

قسمت اول رمان خطاهایم پاسوز من شده اند

اینجا ایستاده ام ھمینجا لب پشت بام نیم قدم دیگر باقي مانده تا مرگ

شاید ترس دارد پریدن از این ارتفاع ھرکسي کھ دل پریدن ندارد .ولي من ھم ھرکسي نیستم من

آرزویم آرزوي بیست سالھ نھ از عشق پسر ھمسایھ دارم دست بھ خودکشي میزنم نھ خوشي زده

زیر دلم

من از دست خطاھایم پرم خطاھایي کھ پاسوزم شدند من از نجاستي کھ قلبم را گرفتھ فکرم را

گرفتھ اصلا ھمھ ي منیّت مرا گرفتھ اینجا پناه گرفتھ ام م وليمن ِ من کھ دور انداختني نیست

باید پا بھ پایش بسوزي کھ من سوختم

حالا ببینید ! این خاکستر من است کھ لب بام ایستاده کھ میخواھد بپرد وتمام کند این خراب زیستن

را اما ذھنم ؟مدام میپرد نوک پاھایم مثل مورچھ جلو میرود

آیا واقعا میخواھم بپرم ؟جوابم صد درصد آري ست

فرید تند وتند حرف میزند حرفھایش را نمیشنوم دیگر گوشي براي شنیدن نمانده برایم عجیب

است این حرکاتش

مگر تفریحش را نکرده ؟مگر یک بار دیگر از من یک زن خراب نساختھ ؟حال چرا اینجا ایستاده چرا…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …