دانلود رمان خدا عشق را واسطه کرد pdf از همیشه بهار با لینک مستقیم

دانلود رمان خدا عشق را واسطه کرد pdf از همیشه بهار با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان همیشه بهار میباشد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/مذهبی

خلاصه رمان خدا عشق را واسطه کرد

یامین دختری معتقد به دین اسلام، شجاع ، منطقی و

دارای نفوذ کلام برای ادامه تحصیل به ایتالیا سفر میکنه

کارلو پسری مسیحی که حتی دین خودشو درست و حسابی نمیشناسه ،

سرد ، مغرور ، بی اعتنا به همه چیز و همه کس

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کما همیشه بهار

قسمت اول رمان خدا عشق را واسطه کرد

دستی به چشمام کشيدم و صاف نشستم ، کمربندمو بستم ، هنوز منگ

خواب بودم

سرمو سمت پنجره کج کردم ، نزدیک زمين بودیم ، دوباره گردنمو صاف

کردم و اینبار به مسافرای دیگه نگاه کردم

اوه خدای بزرگ ، تقریبا همه خانما بی حجاب شده بودن و به جز من دو

خانم دیگه حجاب داشتن

کم کم هواپيما متوقف شد

کمربندمو باز کردم و از جام بلند شدم و مانتومو صاف کردم ، جلو رفتم و از

پله ها پایين اومدم ، هوا روشن بود و گرمای آفتاب زیادی اذیتم می کرد

وارد فرودگاه شدم ، ساکمو تحویل گرفتم و راه افتادم ، با چشمام دنبالشون

ميگشتم ، که یه دفعه یکی اسممو با لهجه ایتاليایی صدا زد ، آقای دلوکا بود

 لبخندی زد و به ایتاليایی گفت :

سالم دوشيزه یامين ، به شهر رم خوش آمدی

پشت سرش خانم دلوکا هم سالم و خوش آمد گفت ، با خوش رویی جواب

هر دو رو دادم

از فرودگاه خارج شدیم ، یک ليموزین منتظرمون بود ، راننده درو باز کرد و

هر سه نشستيم

در طول مسير بودیم که آقای دلوکا پرسيد :

آقای دکتر حالش چطوره ؟

پدر حالشون خوبه و دلتنگ شما هم بودن ولی متاسفانه نتوستن منو

همراهی کنن

دختر خيلی…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …