گهر رمان
دانلود رمان جدید رایگان pdf
دانلود رمان حقیقت تلخ pdf از Maryam23 لینک مستقیم

دانلود رمان حقیقت تلخ pdf از Maryam23 لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Maryam23 میباشد

موضوع رمان:عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان حقیقت تلخ

داستان از زبون راوی تعریف میشه شخصیتای اصلی ما حوریه و ایلیا هستن

خب حوریه و ایلیا چه ربطی به امیرحسین دارن؟

حوریه دختر هجده ساله خجالتیه که برای گذروندن دوره  کارآموزی عکاسیش با ایلیا و عموی

دوست داشتنیش شاهو همکاری میکنه و از این طریق با ایلیا آشنا میشه

این وسط حقایقی هست که ازشون بی خبرین این حقایق چی میتونه باشه؟؟؟چرا تلخن ؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بن بست منا معیری

قسمت اول رمان حقیقت تلخ

ﭘﻠﮏ ھﺎی ﭼﺸﻤﺶ ﻟﺮزﯾﺪ آروم ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﻮر ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﻮی اﺗﺎق ﺑﻮد ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ زد

دوﺑﺎره ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺴﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎش ﺑﮫ ﻧﻮر ﻋﺎدت ﮐﻨﮫ

اطﺮاﻓﺶ رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺗﻮی ﯾﮫ اﺗﺎق ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺳﮫ در ﭼﮭﺎر ﺑﻮد ﯾﮫ اﺗﺎق رﻧﮓ و رو ﺘﺎ ﺧﺎﻟﯽ

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدش اﻧﺪاﺧﺖ ، روی ﯾﮫ ﺗﺨﺖ ﯾﮫ ﻧﻔﺮه ﺑﻮد دﺳﺘﺎش از ِرﻓﺘﮫ ﻧﺴﺒ زﻧﮓ زده

ﺑﺎ طﻨﺎب زﺧﯿﻤﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ِ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﮫ ھﺎی آھﻨﯽ ﻧﮕﺎھﺶ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ در اﺗﺎق

ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺑﺎز ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اوﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای در اﺗﺎق ﺑﮫ ﻧﻈﺮش ﻧﺎھﻨﺠﺎر

ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻣﺮدی ﺗﻮی درﮔﺎه در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ھﺎﻟﮫ ای از ﻧﻮر از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ

و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﺻﻮرﺗﺶ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﭼﻤﺸﺎﺷﻮ رﯾﺰ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺻﻮرت ﻣﺮد رو

ﺑﺒﯿﻨﮫ !!ﻣﺮد ﺟﻠﻮﺗﺮ اوﻣﺪ و در رو ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺖ ھﺎﻟﮫ ی ﻧﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﺮﯾﮭﯽ روی ﻟﺒﮭﺎش ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﺶ رﻧﮓ ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﺸﻤﺎی

ﺗﺮﺳﯿﺪه دﺧﺘﺮ ﻗﮭﻘﮭﮫ ی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﺳﺮ داد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺷﺪ دﺳﺘﺶ رو ﺑﮫ طﺮف ﺻﻮرت

رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐه….

 

https://edugohar.ir/?p=1158
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " گهر رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.