دانلود رمان حس خلاء pdf از نازنین امراللهی با لینک مستقیم

دانلود رمان حس خلاء pdf از نازنین امراللهی با لینک مستقیم

برای اندروید و کامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازنین امراللهی میباشد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان حس خلاء

دمیر، پسر۲۷ساله متأهلی، از دیار غیرت و تعصب که پدر و مادرش از هم طلاق می گیرن و

دختر۸ساله اشون رو به دست دمیر می سپارن و دمیر می شه سرپرست خواهر کوچکش

اتفاق های تلخ و شیرینی رو می چشه که با دختر۱۷ساله یتیم روبه رو می شود و

زندگی اش ورق دیگه ای می خورد که نفرت و اجبار رو تجربه می کنه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شاپرک داغ دیده

قسمت اول رمان حس خلاء

گلوی ظریفش توان آن غده بزرگ را نداشت آخ چشم های علسی اش چه پُر و خالی شدند دست های محتاجم از

هم گشوده شدند و تن نحیف آن دخترک با هق های ریز، در آغوشم حل شد و قلبم به شدت خودش را به سینه ام

کوباند اورا دیگر چکنم؟ چجور آرامش کنم؟ هق های ریزش در موی رگ های عصبی مغزم نشست و دست مشت

شده ام را روی ران پایم کوباندم کاش زنده زنده گورم را می کردند و اینجور هق هایش را نمی شنیدم دست سفید

و بچگانه اش باال آمد و پیراهنم را چنگ زد و با صدایی که در چنگال های بغض تقال می کرد و چنگ می کشیدند بر

آرامشم، گفت:

داداشی؟

سرم خم شد و لب هایم بین تار موهایش ناپدید شد و بوی شامپوی بچگانش با سخاوتمندی وارد ریه های خسته ام

شد و عین یک آدم گرسنه همه را بلعید

جونِ دل داداشی؟

چرا مامان و بابا می خوان منُ تنها بذارن؟

عین یک پرکاه توسط دست های مردانه ام بلندش کردم و روی پایم نشاندمش رگ عصبانیتم باد کرده بود، ولی با

فشار دادن لبم، آنرا سرکوب کردم …نور آفتاب شیطون…

Check Also

دانلود رمان طبقه تاریک

دانلود رمان طبقه تاریک اثر ستاره شجاعی‌ مهر بدون سانسور دانلود رمان یلدا به صورت …